Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

GORPHENAF, 1892. B8ra& }•* «• Newydd. | JULY. | %¥Ì\T' }•* Hen Gyŵe„. írt (THE FRIEND), Nl . ^EÜ GYLCHGEAWN MISOL Y jletìjodÿUiâ dàlfinàidd yq âmeriöà. DAN OLYGIAETH T PARCH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS, O. Tirwf @sâs 259 259 260 ANERCHIAD— Personollaeth yr Eglwys yn Cyrhaedd el Sylweddoliad yn Nghrist.................. 249 Fregeth Goffad wriaethol.................».. 251 TRAETHODAETH— Arch y Dystiolaeth a'i Chynwys, a Beth a Arwyddocant.............................. 256 SYLWADAETH— "Gogoniant el Ras Ef".........»....... Digon o Amser Eto..................... Tad Cyfoethog.......................... Anfoesoldeta Créíjddwyr....................261 TRYSORFA Y CRISTION— Rhaid i ni ddyfod 1 Gyfamod a Duw........ 262 Gwir Olud..................~............... 262 Gostyngeiddrwydd a Gweddi................ 263 Oydraddoldeb...........................-••• 263 Rhaid wrth Bregethwyr Mawr.............. 264 Amynedd.................................... 26* BARDDONIAETH— Myfyrdod ar y Cloc yn Taro................. 265 Dymuniad y Credadyn..................~~ 266 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG- CoflantyParch. John J. Roberts, Oolumbus, Wisconsin................................. 266 Mr. JohnJ. Willlams....................... 268 GENI—PRIODI—MARW— Priodwyd—Coflantau.... .270—274 HENADURIAETHOL— Cyfarfod Dosbarth Welsh Prairie, Wis...*.. 274 ! Ystadegau y M. C. Cymanfa y Gorllewin am y flwyddyn 1891............................ 276 j Cyfarfod Dosbarth Wautesha, Wis.........277'! Cymanfa T. C. New Vorí a Vermont........277 í Cymanfa Pennsylvania..................... 279 ■ BWRDD Y GOLYGYDD— Ail Benodiad yr Arlywydd Harrison........ Ymddiswyddiad y Cyn-Ysgrifenydd Blaine. CymdeithasfaLlanfairmuallt, D. C......... DOSRAN Y PLANT— Y Tafoliad—Yr Atebion-~Y Wers.,&c....... Y GENADAETH— Taith i Gyf'od Dosbarth ar Fryniau Ehasla Bryniau Ehasia..............^........... Y GENADAETH GARTREFOL................ HYN A'R LLALL— Ymddiswyddiad y Parch. Thos. C. Davies, Plttsburgh, Pa............................. Bywyd Tragywyddol..,...................... Nodlon Personol.........................287, 281 j 281! 282 ' 282 j 283| 284 j 285! 286! 287 288 T. J. GEIFFITHS, AEGEAFFYDD, UTICA, N. Y.