Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

EBRIUL, 1892. 2&Fi38fe.l**«^N^*Ul APRIL |^ÍFŴ64- }o'rHenGyfreS. (THE FRIEND), 3U GYLCHGEAWN MISOL Y JVtetl\odi$t id Càlfinàidd jr\ ^mefiéà. DAN OLYGIAETH Y PAECH. H. P. HOWELL, D. P., COLUMBUS, O. MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Cofiant y i>arch. John J. Roberts, Columbus, Wisconsin ,................................ 150 Mr. Evan Lloyd, Oak Hill, Onio............. 153 GENI—PRIODI—MÂRW— Priod wyd—Cofiantau....................154—158 HENADURIAETHOL— Cyfarfod Doebarth Galîia a Jactson, 0...... 158 j Ol-ddyledion y Cyfaill..................... 159 j B EIP L-GYMDEITHASAU— Beibl GyiBdeitbasGymreig Randolph, Wis. 160 \ Y GENADAETH— Arian Genadol—ei ansawdd a*i swm ....... 160 ! Bryniau Ehasla............................. 162 | Sylhet................................. ......163 I ADOLYGIAD Y WASG......................,, 163 i DOSÄAN Y PLANT— YTatoiiad—Yr Aîebion--Y Wers.,&c1...163, 164! HYN A'R LLALL— Cofgolofn y diweddar Barch. W. Harrison, j Newburg, Ohio...;........................164 Pa Lyfr Smycau a ddylem fabwysiadu .... 164 \ Cyfarfod Dosbarth Salem, Blue Earth, Minn 166 j Beibi Gymdehhas Gymreig Golumbus, O... 167 j Beibl Gymdeithas Sefydliad Oshfcosh, Wis.. 167 ; Amrywion....................................168' PREGETHAU— Dîwedd y rhal nid ydynt yn credu......... 129 Caru Gelyn a Gorchfygu ei Ddrwg a Daionì 133 TRAETHODAETH— Ysbrydoliaeth ac Anffaeledlgaetli .y Beibl.. 137 SYLWADAETH— Breuddwyd Rhyfedd........................ 140 Myfyrdodau Gomer......................... 140 Swper yr Arglwydd.......................... 143 Llythyr Hen Flaenor i Weinidog ei Eglwys pan yn ymadael........................... 145 TRYSOREA Y CRISTION— Prydferthwch Ymosodiad................... 147 Diwedd ein Pererindod yn y Byd...........147 Bwrw ein goîal ar yr Arglwydd.............148 '• Na chysgwn fel rhai eraill."............. 148 BARDDONIAETH— FyMhrynwrByw............ .-----.......... 149 Englynion ar Briodas Mr. C. E. Richards a MissSarah L. Roberts.................... 149 Yrlesu...................................... 149 YCrlstion................................... 149 EglwysDduw.....-......................... 150 ; Penlllion ar farwolaeth Mr. T. J. Williams, Maesnewydd, Columbus, Wis............. 150 T. J. GRTFFITHS, ARGRAFFYDD, UTICA, N. Y.