Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MAWRTH, 1892. (THE FRIEND), "13U GYLCHGRAWN MISOL Y JIetttodi#Jdd dàlfinàidd yn, Sìnieríéà. DAN OLYGIAETH Y PARCH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBTJS, O. GENI—PRIODI—MARW— Priodwyd—Cofiantau............ ..114—118 HENADURIAETHOL— Cyfansoddiad Crenfa Gweinidogion y M. C yn Ohio.................................... 118 Cyfarfod Dosbarth Swydd Oneida a Lewis. 119 Cyíarfod Dosbartb Allinnce. 0............. 120 Adroddiad Ysgolion Sabbothol y M. C yn Sefydliad Jackson a Gallia, O , am 1891.. 121 BEIBL-GYMDEITHASAU— Beibl Gymdeitbas Colnmbus, Wis___ ... 121 Y53 Adroddiad Blynyddol y F«ibl Gyradelth- as Gymreig Pittsburgrh.................. 121 Beibl Gymdeithas Remsen, Steuben, &c___ 122 BWRDD Y GOLYGYDD- Marwolaeth Mr. Spurgeon................. 123 Marwolaeth yPauçíi. R. Isaac. Lime Spring 123 ADOLYGIAD Y W>Ü3G................. 123 DOSRAN Y PLANT— Y Tafollad—YrÁtebion~Y W«rs.,&c .. 124, 125 HYN A'R LLALL— Y Pasnach Fe'blwol a'r Kglwys............. 125 Beth ddaw o Eglwysi y M. O. yn Amerii-a... 126 Adroddiad Pwyllgor Adeiladu Capel Blg Bend.Wash...........................,. j26 Tynu ymaith Bechodau y Byd.............. 127 Galwad Ddifrlfol am Weithwyr............. 127 Personol a Chyffredinol .................... 128 PREGETHAU— Yr Efengylyn Guddledig................... 89 Y Cloff yn Gofyn Elusen..................... 93 TRAETHODAETH— Ysbrydoliaeth ac Anffaeledigaet» y Belbl.. 96 YGyfundrefn Ddamcanlaethol............. 99 SYLWADAETH— Anerchlad................................... 105 Tybaco a'r Weinldogaeth...................104 Absalom!................................---- 105 TRY80RFA Y ORISTION— Bodyn Gysegredig i'r Arglwydd........... 107 Pabryd 1 Orphwys !.........................107 TyDIweddl..................................108 Y Dyn Duwlol yn Eyw.......................108 Y Gwrandawr o Eewn Ychydlg.............109 YGwrandawr Oaled.........................11° BARDDONIAETH— Penílllon at Gyfarfod y Eeibl Gymdeithas.. 110 0! nachawn i Eyn'd Adref.................111 Englyni'r CîfaiiìIi......................... 111 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Cofiant yParcn. John J. Roberts. Columbus, Wisconsln ,..............................:. 111 Mr. Eran Evans, Weathersfleld, Onio......113 T. J. GBIFFITHS, ARGRAFFYDD, UTICA, N. Y.