Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

(íMA^°k ' - TACHWEDD, 189L ■ ■ . ■ ■ ■■. ■ ^iáS:^ «**•««•-*«. | NOYEMBER. .|g«irŵ9: \orUen«yfre.. (THE FRIEND), ^EU GYLCHGRAWN MISOL Y }íetî\odi$l pià Càlfinàidd yn Srrieriéà DAN OLYGIAETH T PARCH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS, O. PBEGETH— Darostyngiad a Dyrchaflad yr Arglwydd IesuGrist.................................409 TBAETHODAETH— Awduriaeth a Dllysrwydd yr Ysgrythyrau. 414 SYLWADAETH— Seren Gomer...................... ........419 Proffeswyr Cref ydd Llwfr a Difywyd...... 420 Angen am Ddiwyglad gyda Ohrefydd....... 422 Cyngor ar Neillduad i Gyfiawn Waith y Weinidogaeth.............................428 TBYSOBFA Y OBISTION— . CristynFfordd.............................425 Bhyddid Crist...............................426 BABDDONIAETH— Anfoniad y Cenadon........................426 Myfyrdod wrth Ddarllen...................427 Englynlon ar Briodas Mr. W. W. Williams a Miss Maggie E. Eoberts................428 MABWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Y Diweddar Barch. Wm. Charles, Denver, Colorado..................................428 Mr. Edward L. Jones, BarneveM, Wis.....480 GENI—PBIODI—MABW— Priod wyd—Coflantau....................431—434 HENADUBIAETHOL— Cymanía T. C. New York a Yermont. ..... 434 Ystadegau yM. C. Cymanía Wisonsinam y Flwyddyn 1890............................. 436 Cymanfa Ohio a Gorllewinbarth Penna.....438 Cyfarfod DosbarthNebraska................ 441 Cyfarfod Dosbarth Waukesha, Wis.........441 Cyfarfod Dosbarth Welsh Prairie, Wis..... 442 BWBDD Y GOLYGYDD— YDiweddarBarch. L. Meredlth (LewisGlyn Dyfl........................................ 443 Marwolaeth Parnell........................•. 444 Marwolaeth y Parch. D. Charles Davles, Trevecca................................. 4*4 Agoriad Athrofa Dduwlnyddol y Bala......445 DOSBAN Y PLANT— Y Tafoliad—Yr Atebion—Y Wers..........445 HYN A'B LLALL— Ymadawiad y Parch. T. J. Jones i'r India 446 Y Gwrthgiliwr.............................. 447 Y Genadaeth................................. 448 Personol ac Eglwysig.......................448 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, ÜTICA, N. Y.