Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

GOftPHENAF, -!89í. SffiSI*"^^ I JÜLŸ. l^lS^ I^HenC^. (THE FRIEND), NEU GYLCHGEAWN MISOL T JVIetl\odi$tiàid Càlfi:qàidd ji\ ^rqeriéà. DAN OLYGIAETH T PAHCH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS, 0. TsrwT@SÂ&B PREGETH— Ailenedigaeth............................... 249 TBAETHODAETH— Eithafoeda Cyferbyniol Gogoneddus yn Nghymerlad Crist ~~.-................252 SYLWADAETH— Seren Gomer................................ 256 Derbyn Iesu....... ......................... 258 Agoriadau TJffern a Marwolaeth............ 259 Gwer» o Ffyddlondeb........................ 260 Crist yn Wirionedd.......................... 201 TRYSORFA Y CRISTION— Oysondeb yn Moddion Gras................. 263 Trychlneba'i Achosion..................... 263 Unigrwydd mewn Dystawrwydd............ 264 BARDDONIAETH— Teimlad Calon ar ol y Parch. John Moses, Pisatonica, Wls........................... 266 Mae Dyn ì Farw............................. 266 Iago Leiaí.................................. 266 Goleu yn y Glyn............................ 267 Dychweliad yr Afradlon.................... 267 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Y Diweddar Barch. Wm. Charles, Denver, Colorado................................... 267 GENI—PRIODI—MARW— Priodwyd—Coflantau....................270—272 HENADURIAETHOL— Cymanfa T. C. Talaethau New York a Ver- mont, yn Rome............................ 272 Cyfarfod Dosbarth Waukesha, Wisconsin.. 274 Cyfarfod Dosbarth Pittsburgh, yn Niles. O. 275 Ystadegau M. C. Cymanía Penna. am 1890. 276 Cyíarfod Dosbarth Gallia a Jackson, Ohio.. 278 Cyfarfod Dosbarth Welsh Prairie, Wls...... 279 BWRDD Y GOLYGYDD— Tywysog Cymrm a'r Llys Barn..............281 Condemniad Dr. Brigs...................... 281 Marwolaeth Mr Robert Lewis, New York.. 281 ADRAN YR IEUENCTYD— Heddwch-..................................282 Gwaith, achyfleusdai'wgyflawnl, yn fraint 282 Cywirdeb mewn Amcan.................... 283 DOSRAN Y PLANT— Y Tafoliad—Yr Atebion—Y Wers...........284 Y GENADAETH—. Y Genadaeth Gartrefol...................... 284 HYN A'R LLALL— Llythyr Ymddiswyddiad y Parch. R. Williams, M. A., Utica, N. Y.—At Gymanfa Gyffredinol y T. C. yn Unol Dal- aethau America—Ymofyniadau gan Anwy- bodus—Capel Newydcl Johnstown, Pa.—Cof- nodion Personol a Chyffredinol........286—288 T. J. GRLFFITHS, AEGEAFFYDD, UTICA, N. Y.