Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

EBRILL, 1891. (THE FRIEND), NEU GYLCHGEAWN MISOL Y J\letl\odi$tiàid Öàlfinàidd yr\ ^mefiéà. DAN OLYGIAETH Y PARCH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS, O. OTSrWTSSÄB PREGETH— Ieuenctyd, eu Peryglon a'u Dlogelwch___ 129 Iachwu yr Hnll Lesgedd..................... 133 SYLWADAETH — Seren G>>mer............................... 135 Aìlenedigaeth, Ffydd a Chyfiawnh&d..... 13G YDyn.................................... 138 Ilain'sia th Eglwysig................... 141 Crlstt'v oi.'a«tíi d'lim yn fethiant........... 142 TR\*SORF\ Y CRISTION— Y B.ibl yn Air Duw ....................... 113 Y Pregethau sydd yn codi dynion ar eu iraet.......___........... ............ 144 Betli yw <=dn c sylltlad agaehos Duw?...... 145 BARDDONIAETU- Iesu (ìrisi yn Arn idiffynwr i'w Ganlynwyr 146 Hapusrwydd Dedwy Idwch C Qwr .....146 Pe lllion i Gyfarfoi y Feinl GymdeithaB.,. 146 •'PahaTì y'th ddarostyngir ?"............147 M\R\VOLAET"AU S. EGLWYSIG— Mr Ti.om«8 Willl .ins. Boutuewydd, Wls... 147 GENl—PRIODI—MAUW— Prlodwyd—i. oflantau...................149—153 HRNaDÜRIAETHOL— Cyfarfoil D >sb.irth Gillia a Jackson, O ... 153 Cyfarfod Dosharih Deheuol Pe nsylvanla.. 153 Adroddiad Yagrlfeuydd a Thrys rydd Eg- lwya T. C. Dciiver, Colo., am 1890 ........154 BEIBL-GYMDEITHASAU— Beibl Gymdeit' as Oolumbus, Wis.....~_„ 155 Beibl GymdeithasSerydliad. Osukosh Wls. 155 Bpibl GymdeUhasChicago, Iil.............. 155 BWRDD Y GOLYGYDD— Y 51 Gyiigyngorfa ___ .................156 Dadgysylltlad yr Eglwys yn Nghymru...... 156 Trem ar Fyd..................---- ... 157 Y Diwed.lar Barch. Wm. Evans, Tonyrefail 157 ADRAN YR IEUENCTYD— YDdwy Olygfa ............................. 158 Y Dlarparineth Oreu....................... 159 Y Boddlonrwydd Mwyaí.................... 160 DOSRAN Y PLANT— Y Tnfoliad—Yr Atebion—Y Wers........... 161 Y GENADAETH- Y Gena'aeth Gartrefol...................... 162 Y Genadaeth yn India...................... 162 " Y Byd I Grist. a Christ i'r Byd.".......... 164 HYN A'R LLALL- Y Parch. James M Pryse, M A.. North Bend, Wiaconsiu, yu ei fedd..................... 167 Goyniid................................... 167 Nodlon personnl ac Eglwysig............... 167 Newyddion Cyff ediuol..................... 168 Geiriau y Doethion.......................... 168 T. J. GHIFFITHS, AHGRAFFYDD, UTICA, N. Y.