Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

HYDREF, 1889. RHIF. 238, CYF. XX. o'r Gyfres Newydd. | OGTOBER. | RHIF. 634. CYF. LLI. ► o'r Hen Gyfres. *& NEU GYLCHGRAWN MISOL Y >tetl{odŵiàid Öàlfir|àidd yq ^meríéà. DAN OLYGIAETH Y PAECH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS, 0. 97STW78U8 PREGETH— Swydd Diaconiaid.....:..................... 369 BEIRNIADAETH AC ESBONIADAETH— "Y Gair."................................... 374 SYLWADAETH— Ehai o Elfenau Llwyddiai.t Teyrnas Gras.. 376 Descartes.................. ................. 378 Y Farchnadfa............................... 379 Prydíerthwch Sancteiddrwydd.............. 380 YDyn....................................... 382 TRYSORFA Y CRISTION— Daioni Duw................................... 384 Pregethu Gormod o Faddeuant............. 384 Person a Gwaith yr Ysbryd Glan........... 384 Adfywiad Crefyddol........................ 384 Cristionogion Truenus...................... 385 Y Galon yn Iawn tuag at Dduw............385 BARDDONIAETH— Y Cristion................................... 386 Yr Haul yn Machludo...................... 386 Y Wlad Well................................ 386 At Wasanaeth y Band of Hope............. 836 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Mr. William Mona Williams, &c............ 387 Mr. David Evans, Cambria, Minn.......... 390 Mr. William J£. Prichard, Penydalth...... 391 GENI—PEIODI—MARW— Priodwyd—Coflantau...................392—395 J HENADURIAETHOL— Ystadegau M. C. Cymanfa Wisconsin am y Flwyddyn 1888............................ 396 : Cyfarfod Dosbarth Sir Oneida.............. 399 ; Cyfarfod Dosbarth Gallia, 0................. 399 Cyfarfod Dosbarth Nebrasfea................400 \ ADRAN YR IEUENCTYD— Thirza........................................ 401 [ Digwyddiad Dirwestol...................... 401 Y Galon DdiamddifTyn...................... 402 | DOSRAN Y PLANT— Y Tafoliad—Yr Atebion—Y Wers........... 402 | ORONICL CENADOL— Bryniau Jaìntia—Shangpoong.............. 403 • Dosbarth Cherra—Nongsawlia a Cherra.... 404 DETHOLION—Pethau Annhraethadwy—Cyd- wybod Dda—Dioddef ar Gam—Pregethu Crist ac nid ein hunain—Pregethu y Trl Enw.................................. 404—406 HYN A'R LLALL— Nodion Cyfundebol......................... 406 Nodion Cyffredinol.......................... 406 Fíeithiau Dyddorol.........................407 T. J. GRLEFITHS, AEGEAFFYDD, UTICA, N. Y