Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MAWRTH, 1889. HRS1' l-*«*-*i*L | MARCH. ISSFîff- }•*»- «- (THE FRIEND), EU GYLCHGEAWN MISOL Y ^etijoüfẄd dàlfínàiàd yr\ ^meriéà. DAN OLYGIAETH Y PABCH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBÜS, O. PREGETH— Y Gwr a'i enw Blaguryn yn Adeiladu Teml yr'àrglwydd ... ....................... 89 Cyngor............... ....................... 94 TRAETHODAETH— Gwir Seíyllfa yr Achos rhwngGwrthodwyr y Ffydd Gristionogol a'i Harddelwyr . ..... 97 " Dylanwad y Beibl ar y Teulu "..... 100 PaulynAthen............................. 102 Y Farchnadfa........................... 103 SYLWADAETH— Y Diweddar Barch. Joseph Thomas, Carno 104 Anerohiad Olaf "Yspiydd"................ 105 YDyn................................'......107 TRYSORFA. Y CRISTION— Y Pethau a Glywais i yn Nghymru gan Bregethwyr, &c.......................... .109 BARDDONIAETH— Y Bardd a'r Cerddor........................ 110 Y Gauaf...............................111 Y Mynyd i Tanllyd ......... .............111 Y Beddrod dan Gysgod y Dderwen ......111 Yn Rbosydd Moab...... ............ 112 MARWOLAÈTHAU S. EGLWYSIG— Mr. George I. Jones ....................... 112 GENI—PRIODI—MARW— Ganwyd—Prlodwyd—Cofiantau.........113—117 HENADURIAETHOL— Cyfarfod Dosbarth Horeb, Minn............ 117 Y Genadaeth Gartrefol—Adroddiad Trysor-; ydd y Gymdelthas Genadol am 1888......H8 Anerchiad yr Ysgrifenydd.................. 120 BEIBL GYMDEITHASAU— Canpen o Feibl Gymdeithas Randolph, Wis. 121 Beibl Gymdeithas Ottawa, Minn.......... 122 ADRAN YR IEÜENCTÎD— Thirza, &c............................123 "Tirfionac Iraidd Fyddant " ............ 124 Gwaredigaeth Gyfyng ............... 124 Y Da am y Drwg.......................... 124 Duw yn Codi Dynion Cymwys i Waith 125 DOSRAN Y PLANT— Y Tafollad—Yr Atebion—Y Wers.......... 125 DETHOLION—Sylwadau Dr. Thos. Charles Edwards yn Nghladdedigaeth y Parch. Jo- seph Thomas, Carno................... 126 HYN A*R LLALL— Derbynlad Anrheg......................... 127 Ychwanegiad...............................128 Cof-golofn y Parch. Wm. Roberts, D. D.....128 Cyfrifon Ysgol Sabbothol Moriah, Utica, N. Y., am yFlwyddyn 1888................... 128 Oofnodion Cyfundebol...................... 128 T. J. GBIFFITHS, ABGRAFFYDD, UTICA, N. Y