Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

IONAWR, 1889 Eg-JS* t-' **- "r** I JANUARY. RHIF. 625. CYF. 1,11. |o'r Hen íiyfre». (THE FRIEND), ü GYLCHGRAWN MISOL Y Jíethodi^ id dàlfinàidd yn ^meriéà. DAN OLYGIAETH Y PAECH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS. O. TIWTIU8 COFIANT— Cofiant Mr. Uriah Davies, Columbus, Wis.. 9 TRAETHODAETH— Gwir Sef yllfa yr Achos rhwng Gwrthodwyr y Ffydd Gristionogol a'i Harddelwyr . ..... 13 Eglwys y Duw Byw........................... 15 SYLWADAETH— Rhyfeddodauy Dyfnder..................... 19 Geiriau Crist................................. 20 YDyn........................................ 21 YGenadaeth................................23 TRYSORFA. Y CRISTION— Cysondeb yr Ysgrythyrau.................... 26 Duw yn ei Weithredoedd .................... 26 Oysylltiad Dirgeledig Rhwng y Credadyn a Duw........................................ 26 Trysorau Tyrau yr Efeugyl.............'.... 27 BABDDONIAETH— YDymestlarFôrGalilea..................... 27 Galar-gan arol Mrs. Robert Roberts, Escel- Bior, Iowa..................................2S MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG- Mr. James B. Thomas, Bellevue, Pa........ 28 Mr. Evan Davies, Waterville, WIs........... 29 GENI—PRIODI—MARW— Priodwyd—Coflantau.....................30—34 HENADURIAETHOL— Cyfarfod Dosbarth Nebraska................. 34 ; Cyfarfod Dosbarth Cyntaf Eansas........... 35 Cýfarfod Dosbarth Lime Spring, Iowa...... 35 Ystadegau Eglwyslg y M. C. yn Nhalaethau New York a Vermont am 1887.............. 36 Cymanfa T. C. Ohio, yn Johnstown, Pa___ 37 Cyfarfod Dosbarth Gallia a Jackson, O.....38 Cyfaríod Dosbarth Sir Oneida, yn Utica..... 38 BWRDD Y GOLYGYDD— Cof-golofn y Parch. W. Roberts, D. D....... 39 Y Parch, Robert Thomas (Iorthryn Gwyn- edd)yneiFedd........................... 39 Marwolaeth y Diweddar Barch. Wm. How- ell8, Prifathraw Trefecca................. 39 YDlweddar Wm. Prytherch wedi Marw___40 ADOLYGIAD Y WASG......................... 40 ADRAN YR IEUENCTyD.................. 40—42 DOSRAN Y PLANT— Yr Atebion—Y Wers.......................... 42 CRONICL CENADOL—Taith i Sylhet.......... 43 HYN A'R LLALL— Pethau Anmhriodol mewn Gweddl ......... 45 At Eglwysi M C. Wisconsin aMinnesota ... 45 Beibl Gymdeithas Utica a'r Cylchoedd...... 46 Gwelliant Gwallau........................... 46 Cofnodion Cyíundebol....................... 46 Nodion Cyffredinol....................47,48 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, UTICA, N. Y