Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CYFAILL. Cyf, xlii.] GORPHENAF, 1879. [Rhif. 511. Arweiniol. E&NGDER Y GWIRIONEDD DWYFOL. Gan y Pareh. David Pugh, Ringston, Wis, " Yr ydwyfyn gweled diwedd ar bob perfFeithr.vydd; ond dy orchymyn di sydd dra eang."—Ps. 119: 96. Y mae y Salm hon yn un o'r rhai hynotaf, ar amryw gyfrifon. Heblaw ei bod y feithaf o Wl Salmau a phenodau y Beibl, a'r luosocaf ei hadnodau, y mae ei rhaniadau yn sefyll yn y dull yr ysgrifenwyd hi gyntaf, pan yn ei di- wyg Hebreig; ac y mae yn cynwys yr un nifer 0 adranau ag sydd o lythyrenau yn yr egwydd- 0r Hebreig, sef dwy-ar-hugain, y rhai y mae tàdynt bob un eu hystyr, yn gystal a'u sain, öiegys, A, Aleph—ych; B, Beth—Ty; G, Gimel—Camel, &c. Gelwir adran y testyn ar enw y Uythyren L, Lamed—swmbwl ych ; a'r %thyren L sydd yn dechreu pob penül, neu ^dnod, o'r wyth sydd yn yr adran, fel y mae 3"» mhob un o'r adranau eraill, yn ol eu llyth- y^enau. Bernir fod y Salm hon wedi ei bwr- iadu i'r ieuenctyd yn benaf, à bod y rhaniad a üodwyd wedi ei wneyd er mantais iddynt i'w ^ysgu .a'i thrysori ar eu cof, a'i hadrodd yn gy- Wddus. Hefyd, y mae y Salm hon yn hynod ar gyf- r'f ei chynwys. Rhyw un gwrthddrych neill- duol sydd mewn golwg trwyddi oll, sef y ^wirionedd Dwyfol, yn benaf fel y mae yn ^datguddiedig yn y Beibl; felly Salm y Beibl y^ hon, sef tystiolaeth y Beibl am dano ei hunan; ac nid oes ond dwy adnod ynddi oll ^eb gynwys ei enw mewn rhyw ddull. Cawn ryw ddeuddeg o enwau ar y gwirionedd Dwyf- °* yn y Salm hon—tri yn golygu awdurdod llywodraeth, sef Cyfraith, Deddf, a Gorchym- yn ; pedwar yn golygu purdeb athrawiaeth, sef Gair, Gwirionedd, Tystiolaeth, ac Ymadrodd; tri yn golygu cymeriadau gogoneddus Duw, .ei awdwr, fel sail i'w gredu, ac ufuddhau iddo, 'sef ei Enw, ei Fàrnedigaethau,a'i Gyfiawnder - dau yn golygu trefn Duw i ddysgu ac arwain dynion yn yr iawn gyfeiriad, sef Llwybr, a Ffordd. Yn y Salm hon y mae ei hawdwr yn am- rywiol iawn o ran ei deimladau a'i brofiad, yn ei berthynas â chyfraith neu. wirionedd dat- guddiedig Duw. Weithiau y mae yn dychryn gan ysbrydolrwydd a manyldra y gyfraith • bryd arall y mae yn cwyno o herwydd y gelyn- ion, a'r anhawsderau oedd yn rhwystr iddo ei chadw; wedi hyny ceir ef yn ei chanmol, a'i chymell ar eraill, < ac yn llawenhau o her- wydd y pleser oedd yn ei gael ynddi; ac ar brydiau eraill yn tori allan i ddiolch am ei fod yn gallu ei chyflawni. Felly gwelwn ef yma ar rai adegau yn darllen ei Feibl, bryd arall yn ei fyfyrio er ei gysur, ac eilwaith yn ei esbonio i eraill. Weithiau y mae yn gweddio yn daer am fendith arno, a phryd ar- all yn canu mewn mwynhad o'i gynwys a'i effeithiau; ac y mae pob un sydd yn gwneyd iawn ddefnydd o'i Feibl yn teimlo mor wahan- ol ar wahanol adegau eto. Yn y testyn y mae y Salmydd yn syn-fyfyrio