Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

JL \^J JL JL jL jl X X_v X_^ Cyf. xlii.] E.BRILL, 1879. Ärweiîiioi ARFAETH DUW. [Rhìf. 508. Gan y Parch. G. H. Humphrey, New York. ! Yn yr hwn y'n dewiswyd hefyd, wedi ein rhagîtmiaethu yn ol arfaeth yr hwn sydd yn gweithio pob peth \fu Syngor ei ewyllys ei hun : fel y byddem ni er mawl i'w ogoniant ef, y rhai o'r blaen a obeithìasom yn "■^ënrist.-'—EpHHs: 1 : 11, 12. I- Mae y Beibl, AC YN NEILLDUOL y Tes- tament Newydd, yn son llawer am ar- Aeth.—Yr ydyrn yn darlîen am ryw fath o aifaeth gan ddynion. Yr oedd Paul yn " ar- aethu " myned i Jerusalem a Rhufain (Act. 9: 2i; Rhuf. 1 : 13); a soniai wrth Tim- otheus am ei fuchedd, ei arfaeth, a'i ffycìd. *lae y gajr Groeg Prothesis wedí ei gyfieithu *n " osod" yn Mat. 12 : 4 : " Ac y bwytaodd y Wagosod;" yn " feddwl" yn Act. 27 : 13: Hwynthwy yn tybied caei eu meddwî;" ac ^n "Iwyr-fryd" yn Act. II : 23 : "Ac agyngor- °^d bawb oll, trwy Iwyr-fryd calon, ilynu wrth ^Arglwydd." Dengys yr engreifftiau hyn ^i ystyr y gair yn ei berthynas â dyn yw gos - °Qiad, bwriad, a dymuniad, a hyny yn benaf §yda golwg ar y dyfodol. ■^ywedir fod gan Dduw hefyd ei arfaeth. sonir am dani fel peíh yn perthyn iddo eWn modd arbenigol : " ei arfaeth ei hun " ^ Tim. 1 : 9). Befh, ynte, ydyw " arfaeth . UW ?" Gellir ateb, mai ei gynllun a'i fwr~ *" am lob peth ydyw. Mae yn amlwg fod yr 01l-Ddoeth Dduw yn gweithredu bob amser yu ol trefn. Nid ydyw Efe yn " awdwr an- Shydfod" mewn dim. Mae y ddaear a'r SWaith sydd ynddi yn brawf mai nid yn ddi- nican y gwnaed hwynt. Dengys rhagluniaeth etyd fod yr Hwn sydd yn llywodraethu yn Mr* syd(i " yn gweled y diwedd o'r dechreu." Ni raid i ni ond edrych dros hanes yr eglwysi i weled fod Gwaith y Prynedigaeth wedi ei ddadblygu yn ol cynllun. Os edrychwn ar Dduw fel " Pen-Saer," ni a gawn mai un " celfydd " ydyw. Os edrychwn arno feì " Brenin mawr yr holl dduwiau," canfyddwn brofion mai " hysbys iddo ei weithredoedd oll erîoed." Ac ossylwnarno yn achub pechadur, ni a'i cawn yn gwneyd hyny trwy "yr Oen a laddwyd er dechreuad y byd." Yn ol portre- ad yr Arfaeth y mae tabernacl Amser wedi ei adeiladu, a'i holl ddodrefn wedi eu llunio a'u, trefnu. II. Er fod y Drindod yn cyd-uno yn MHOB MEDDWL A GWEITHRED, MAE I BOB UN o'r Personau Dwyfol EI SWYDDOGAETH NEILLDUOL YN NGHREAD Y BYD, YN RHODD- IAD YR YSGRYTHYRAU, AC YN NGHADWED- IGAETH Y COLLEDIG.—Yn iaith gryno Mr. Charles, y gweithredoedd a gyfrifir yn fwyaf priodol iddynt, yw " Creadigaeth ac Etholedig- aeth i'r Tad ; Prynedigaeth ac Eiriolaeth i'r Mab, a Sancteiddiad i'r Ysbryd Glan." Nid yw y Beibl yn cysylltu yr Arfaeth ond â Duw Dad. Priodol ydyw iddo ef, o'r hwn y mae y Mab yn hanu, a'r Ysbryd yn deilliaw, fod yn ffynonell pob bwriad a chynllun : " Canys o hono ef, a thrwyddo ef, ac iddo ef, y mae pob peth." Rhuf. II : 36. III. Mae yr Arfaeth yn un.—Un gyfrol