Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CYFAILL. Cyf, xlii.] MAWRTH, 1879. [Rhif. 507. Arweiniol. GOBAITH Y CREDADYN YN ANGEU. REGETH ANGLADDOL I MR. WILLIAM THOMAS, BLAENOR YN EGLWYS Y M. C. YN NGHAPEL JERUSALEM, WAURESHA, WIS. Gan y Parch. Daniel Jenkins, Genesee Depot, Wis. " Y cyfiawn a obeithia pan fyddo yn ^ae yr adnod hon yn gyflawn, yn rhoddi ar'uniad o ddau gyflwr, a dau garictor yn arw—y drygionus a'r cyfiawn. Y drygion- s> Pan yn marw, a yrir ymaith yn ei ddrygioni °ari Ddtjw, yr hwn y cyflawnwyd y drygau yn ei erbyn; gyrir ef oddiwrtho fel un anhaedd- a«ol o'i ffafr a'j gymdeithas, ac o'i nefoedd— yn ei ddrygioni," heb ei faddeu, na'i lanhau ^diwrtho, ond i ddyoddef y canlyniadau mewn c°sbedigaeth yn y byd tragywyddol. Ond y ae yn dra gwahanol gyda y cyfiawn pan yn ^narw. <« Efe a obeithia pan fyddo yn marw." °Deithia ei fod wedi cael maddeuant o'i ecuodau, a bod ei natur ar gael ei chwbl at)cteiddio i fod yn addas i fyned at Dduw 1 w deml nefol, i fod yn ddedwydd byth. Ar Uw byw yn ei Fab y mae yn sylfaenu ei aith. Yn Ue ei yru ymaith fel y drygionus 'wrth yr Arglwydd, y mae i gael myned DUw i'r nef : " Yr wyf yn ewyllysio, lle wyf fi, fod o honynt hwythau hefyd gyda • ^eth difrifol iawn ydyw marw. * ae hyny yn cael ei addef gan bawb, a'i yn gyffredinol. Gelwir angeu yn de imlo "fre ninydychryniadau." Job 18: 14. A dy- ^aul am rai, " trwy ofn marwolaeth oedd- marw."—Diar, 14 : rhan olaf o'r 32. ynt dros eu holl fywyd dan gaethiwed." Heb. 2: 15. 1. Mae ofn y teimlad o wahaniad enaid a chorph oddiwrth eu gilydd, ac ofn y canlyniad' au yn y dyfodol, yn arswydol i natur dyn.— Peth a deimlir yn fynych yn holl amgylchiad- au ein bywyd ydyw ofn marwolaeth ; ond pan ddaw afiechyd neu ddamwain ar ein gwarthaf, a rhyw debygolrwydd fod ein daearol dŷ i gael ei ddatod yn fuan, mae yr ofn, wrth res- wm, yn fwy dirwasgol. Mae y meddylddrych fod yr undeb rhyngom â'n teulu â'n cyfeillion i gael ei dori, yn rhwygo ein teimladau. Mae gwahanu gwr a gwraig, rhieni a phlant, brod- yr a chwiorydd, a chyfeillion anwyl, oddiwrth eu gilydd, yn boenus a thrallodus i'r eithafion. Mae yr ystyriaeth o ffarwelio â hen gartref a'n meddianau, ac â theithio hen lwybrau, yn an- nymunol i'r teimlad. Wrth ymadael â Chym- ru i ddyfod i America, teimlem yn rhyfedd, er nad oedd yn yr ymadawiad ddim yn ychwaneg na symud o un parth o'r ddaear i barth arall o honi, at ddynion, gwaith, arferion, a phob peth arall yn debyg, a hyny dan oleuni a gwres yr un haul, a Uewyrch yr un lleuad,gan wran- do ar swn yr un awel, ac yfed yr un dwfr, a byw ar yr un awyr, ac ymborthi ar yr un bwyd-