Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyf, xli CHWEFROR, 1879. [Rhif. 506. rweinioì. RHAGORIAETHAU Y CYFIAWN, FEL EU DANGOSIR YN SALM 92, Y PEDAIR ADNOD OLAF. Gan y Parch. Grifflth Hughes, Edeyrn, G. C. " Y cyfiawn a flodeua fel palmwydden," &c. ( &r nad oes teitl i'r Salm hon, mae yn natur- 1 ni gasglu mai Dafydd a'i cyfansoddodd, atlys mae yn dwyn delw ei waith ef yn gyfif- ln°l Ei amcan ydyw'cymell duwioldeb", wy arddangos y cyfìawn mewn gwrthgyfer- "^iad i'r annuwiol. Mae wedi dechreu fel "n yn y Saîm gyntaf pan yn ieuanc, ac yn aarnhau yr un gwirionedd yn Salm 37 oddi- ei sylw a'i brofiad wedi heneiddio. Arferai yr Ysbryd Glan ddysgu y pro- *ydi i lefaru am bethau ysbrydol trwy eu yöelybu i betîiáu daearol, a'r rhai hyny yn ad- oyddus i'r bobl, ac nid cymeryd diareb o L K fel yr ymffrostiai Balaam ei fod yn S^öeyd. Yr oedd hinsawdd hen wledydd y b>> a'u cynyrch, yn nghyd ag arferion y s°Jion, mor annhebyg i'r eiddom ni, fel mae armrhosibl i ni weled eu prydferthwch a'a J^usder heb gymoith dyhion fu yn gydnab- us â'r Dwyrain. Tŷf y palmwydd mewn edu isel; maent yn dal yn wyrddlas ar hyd "Wyddyn, ac yn ddefnyddiol iawn. Mae y Cedrwydd yn tyfu ar leoedd uchel, fel llech- ûdau Libanus—yn gelyd i ddal eu dail d*n yc-hinoedd, ac yn ddefnyddiol iawn mewn aith. Cyfunir harddwch a ffrwythlonder y Pa mWydd gyda chadernid y cedrwydd, er ng°s rhagoriaethau y cyfiawn. Mae tai y Dwyrain yn bared tywyll i'r heoJ, a phorth cyfyng i'r cyntedd, ac yno mae holl gyfleus- derau a phrydferthwch y tŷ. Addurnir y cynt- eddau â choed ffr'wythau, a rhai bythol-wyrdd; ac mae hyn mor gyfrifol, fel y cyffelybir gwraig yn ofni yr Arglwydû i winwydd ar furiau y tŷ, a phlantyr unrhyw oamgylch y bwrdd fel pîan- igion olewydd. Dynion,ac nidprenau, a blenir yn nhy yr Arglwydd, ac mae y rhai hyn yn fwy o addurn i'r ty na holl aur y deml. Mae by w- yd tyfol yn well drych i ddangos bywyd ys- brydol na dim a ddichon celfyddyd gynyrchu. Dangosir y cyíìawn yn dyfod yn mlaen mewn rhinwedd hyd henaint, ac yn gallu tystio oddi- ar brofiad <£ mai uniawn yw yr Argdwydd •" a dyma y credit uchaf i Gristionogaeth. Mae y Salmydd yn diiyn natur oddiar ei ad- nabyddiaeth o'r pethau y cyfeiria atýnt; a cheisir gwneyd yn debyg yn yr addysgiadau oddiar y testyn, gan ofalu rhag colìi yr amcan oedd gan yr YsBRỲD Glan mewn golwg yn hyn. Darlunir y cyfiawn mewn tri cyfnod ar ei oes. Ni ellir nodi y terfyn rhwng y naill a'r llall, canys mae pob dyn yn llithro yn hen heb yn wybod iddo ei hun. Ychydig sydd yn cyr- haedd henaint ; ond mae profiadau mor add- fed gan blant a phobl ieuainc weithiau, fel n|i