Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GYFAILL. Cyf. Xli.] TACHWEDD, 1878. [Rhif. 503. Arweiniol. GWEINÍDOGION CYMWYS Y TESTAMENT NEWYDD. yn9or a Draddodwyd ar Neillduad y Parch. William Charles i Waith y Weinidogaeth, yn Nghymdeith- asfa y Methodistiaid Calfìnaidd, yn Peniel, Oshkosh, Meh. 12, 1878. Gan y Parch. John R. Daniel, Lake Emly, Wis. Anwyl frawd, yr ydych chwi yn awr wedi Cn ordeinio i holl waith y weinidogaeth. Y ae yr eglwys wedi gwneyd pob peth arnoch aall bych ei wneyd. Daethoch trwy bob arholiad an a fu genym fel Cyfundeb i raddau yn yddianus. Yr ydych wedi ymgyflwynoyma eddyw ger |3ron T)uw, ac yn mhresenoldeb ei g Wys^ i'r swydd gysegredig. Fel gweinidog 0s Grist yr edrychir arnoch chwi o hyn ali- > ac fel gweinidog y rhaid i chwi roddi cyf- yn y farn. Y mae yr hyn a wnaed arnoch , a «eddyw yn sicr o ychwanegu at eich cyf- rifoldeb yn y dydd hwnw, ^11 awr, y pwnc mawr i chwi a minau bell- n ydyw meddu cymwysder i'r swydd. Nis sallwn ymryddhau o'r cyfrifoldeb ond trwy ei chyflawni. >id wyf yn gwybod am eiriau mwy priodol a yn sail cyngor i chwi yma heddyw nag a §ewch yn Ail Epistol Paui at y Corinthiaid, y rydedd benod, a'r chweched adnod. " Yr hefyd a'n gwnaeth ni yn weinidogion ymwys y testament newydd, nid i'r llythyren, 11- ysbryd; canys y mae y llythyren yn ad(l, ond yr ysbryd sydd yn bywhau." «c v me(idu cymwysder naturiol i'r gwaith. ^ n gyntaf yr anianol, wedi hyny yr ysbryd- > ydyw yn y cysylltiad hwn, yn gystal a'r " yiltiad y llefarwyd y geiriau yna. Pan y mae Duw yn gwneyd rhywbeth mewn amser, y mae wedi parotoi ar ei gyfer er tragyw- yddoldeb.^ Nid cymeryd y defnydd cymwysaf at ei law ar y pryd y mae Duw i wneyd eì waith, ond creu y defnydd yn bob peth cym- wys i ateb i'w amcan ei hun. " Ond pan wel- odd Duw yn dda, yr hwn a'm neillduodd i o groth fy mam, ac a'm galwodd i trwy ei ras (ebe Paul), i ddatguddio ei FABef ynof fì,fel y pregethwn ef yn mhlith y Cenedloedd; yn y fan nid ymgyngorais â chîg a gwaed." Yr wyf yn barnu y dylai yr eglwys fod yn fwy craffus a gofalus i ganfod yn y gwr ieuanc gymwys- derau naturiol—dynoliaeth gyflawn—dynol- iaeth a digon o ýaint ynddi, y gall gras lunio pregethwr o honi. Ni raid cael llawer o ras i farnu y mater yma, y mae arfer synwyr cyffred- in yn ddigon. Nid tori rhyw bren cyffredin, cam neu gymwys, a wna yr adeiladydd i lunio tylath neu drawst o hono; na, chwilia am y pren mawr Uathraidd—balchder y goedwig—i lunio y dylath. I Libanus y byddid yn arfer myned er ys talm i dori tylathau a thrawstiau y deml—" Cedrwydd Libanus, y rhai a blan- odd efe." Gan gymeryd yn ganiataol fod yr eglwys wedi arfer craffder yn y cysylltiad hwn gyda chwi, frawd, ni a awn heibio. I. Ystyriwyf mai pregethu yw gwaith mawr y gweinidog. Nid wyf wrth ddyweyd hyn yn