Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

jl (^YrAIJLJL. Cyf, xli.] MEDI, 1878. [Rhif. 501. Arweiniol. Y& EGLWYS YN EI PHERTHYNAS A PHRESENOLDEB YR ÂRGLWYDD ÍESU GRIST.* Gan y Farch. Joseph Roberls, Racine, Wis. I Yn wìr meddäf i chwi, Pabetfiau bynag a rwymoch ar y ddà^ar, fyddant wedi eu rhwymo yn y nef; a pha 6thau bynag a ryddhaoch ar y ddaear, a fyddant wedi eu rhyddhau yn y nef. Trachefn meddafi chwi, Os cyd- yniadau o honoch ary ddaear am ddim oll, beth bynaga'r a ofynant, efeawneir iddynt gan fy Nhad yr hwnsydd iî'ynefoedd. Canys lle y mae dau neu dri wedi ymgynull yn fy enw i, yno yr ydwyf yn eu canol hwynt."— 1VlAT. 18 : î8_20. * niae y gair eglwys (ecclesia) yn golygu cyuuUeidfa, neu gorph o ddynion wedi eu galw auan j eistedd yn nghyd mewn barn ar ater neillduol. Arferid er yn foreu yn ninas- °edd y Groegiaid anfon criwr i alw y dinas- '^dion yn nghyd i eistedd mewn barn ar ryw achosion perthynol i'r ddinas; a'r dosbarth neiUduol hwn a ufuddhaent i'r alwad a gyf- ansoddai ecclesia y ddinas. Yr hyn a olygir ^rth eglwys yn y Beibl ydyw cynulleidfa, neu 8°rph o alwedigion ; rhai wedi eu galw â gal- e<ìigaeth sanctaidd a nefol, ac wedi ufudd- h ' • au i'r alwad fel ag i ffurffo dosbarth o ddyn- l0n gwahaniaethol oddiwrth y byd. Yn mhob y'eiriad a wneir atynt, dangosir eu bod yn íhai sanctaidd a chysegredig. Y maent " wedi u rhyddhau oddiwrth bechod, a'u gwneuthur 'a Weision i Dduw, a'u ffrwyth yn sancteidd- ^ydd, a'r diwedd yn fywyd tragywyddol;" c oblegid hyny cymellir hwy " er trugaredd- —Uw i roddi eu cyrph yn aberthau byw, ^anctaidd, cymeradwy gan Dduw;" y maent edi eu golchi, eu cyfiawnhau, a'u sancteidd- W ova^^0^wy<i y sylwadau hyn ar ordeiniad y Parch. ÿfifer ^" '............."" " •"«niad y Gym'anfa. W píaacIodwyd y sylwa ílçA-^rìes.'.Dodgeyille, Wis., yn Nghymanfa Öshlcosh, itiun'■Ií I2« l878» ac anfonir hwy i'r Cyfaill ar ddy- io, ynenw yr Arglwydd Iesu, a thrwy Ys- BRYD ein Duw ni." Ac fel y cyfryw, rhy- buddir hwy " rhag gyru yr Arglwydd i ei- ddigedd ;" rhag " cydymffurfio â'r byd hwn ;" rhag " temtio Crist," ac " i ymddwyn yn addas i efengyl Crist." Gosodir hwy allan fel " Teml y Duw byw," ac wedi eu cymodi â Duw yn nghorph ei gnawd ef." Gallesid cyfeirio at luaws o ymadroddion cyffelyb, y rhai sydd yn dangos mai corph o alwedigion yw yr egiwys. Ac y mae ei bodolaeth yn y byd yn awgrymu yr un syniad i'n meddwl ag a awgrymir gan sefydliad y mynwentydd, y carcharau a'r gwallgofdai. Pechod a wnaeth y pethau hyn yn angenrheidiol; yr annhrefn a gynyrchodd ef sydd yn galw am danynt. Yr un modd am yr eglwys, ni buasai i'w hadna- bod fel corph o alwedigion allan o'r byd oni buasai am ddinystr pechod. Sancteiddrwydd yn nghanol aflendid, goleuni mewn tywyllwch, a bywyd yn nghanol mynwent pechod, yw hi. Fel hyn, chwi a welwch fod natur yr alwed- igaeth yn penderfynu natur eglwys. Pe na buasai galwedigaeth yr efengyl yn cynwys dim mwy na galw dynion i gael eu bedyddio trwy ddwfr yn enw y Drindod, neu i gredu mewn