Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyf. xîi.] CHWEFROR, 1878. [Rhif. 494. Arweiniol. PREGETH ANGLADDOL Y PARCH. JOHN DAYIES, PíCATONÍCA, YR HON A DRADDODWYD GAN Y PARCH. THOMAS FOULKES, YN NGHYMANFA COLUMBUS, WIS., YN MEHEFIN, 1877, AC A GYFLWYNIR i'R CYFAILL AR GAIS Y GYMANFA. ... ■"- gwybu holl Israel, o Dan hyd Beerseba, mai prophwyd fiyddlawn yr Auglwydd oedd Samuel."—1 Sam 1,1 • 20. am dro i arall cyn Samuel, eto nid oedd un propliwyd sefydlog cyn Samuel, ond yr oedd ef yn brophwyd sefydlog; a barna rhai mai fel hyn y dylasai y testyn gael ei gyfìeithu— " A gwybu holl Israel mai prophwyd sefydledig Y mae galw sylw pobl at ddynion a fuont yn enwog a ffyddlawn dros Dduw yn eu dydd yn beth rhesymol a buddiol; y mae y Beibl yn gwneyd hyny. Beth yw y rhifres faith a nod- lryn yr unfed-benod-ar-ddeg o'r Epistol at yr ^ ,,,,,„ Hebreaid, onid dynion ffyddlon dros Dduw, y yr Arglwydd oedd Samuel." Er ei fod yrt Uenwi tair swydd, eto fel prophwyd y bu hyn- otaf, a diau i ddiwygiad mawr ar grefydd gym- eryd lle yn Israel trwy ei offerynoldeb. Caf- wyd Samuel mewn atebiad i weddi ei fam, a chyíîwynwyd ef i'r Arglwydd a'i wasanaeth yn ieuanc iawn ; a diau ei fod ef ei hunan wedi ymgysegru i'r Arglwydd, onide ni bu- asai byth yn ffyddlawn drosto. Daeth ei ddefnyddioldeb a'i ffyddlondeb i'r golwg yn fuan ; efe a gynyddodd, ac a aeth yn dda gan Dduw a dynion hefyd; ac fe gynyddodd mewn sancteiddrwydd a defnyddioldeb, er cael yr esiamplau gwaethaf gan feibion Eli, y rhai oedd gydag ef bob dydd yn y tabernacl yn Siloh. Ond er hynoted oedd Samuel, ac er mor ddefnyddiol, bu yntau farw, ac yr oedd holl Israel yn galaru ar ei ol; fe welir colled am weision Duw ryw bryd. Nis gallasem feddwl am eiriau sydd yn well rnai a osodir allan fel esiampiau i'w dilyn ? e% hefyd y gwna yr Apostol yn y I3eg benod °run Hyfr—" Meddyliwch am eich blaenor- îaid, y rhai a draethasant i chwi air Duw, ydd y rhai dilynwch, gan ystyried diwedd eu hymarweddiad hwynt." Dylem feddwl am ûanynt i ystyried daioni Duw yn eu rhoddi i *> ac i ystyried pa ddefnydd a wnaed o'u gweinidogaeth, ac i'n cyffroi i nesâu at DdUW am 1(ido godi eraill i lanw y bylchau yn eu Ile. un o ddynion hynotaf y Beibl mewn llawer 0 ystyriaethau oedd Samuel ; ni cheir dim anes un coll ynddo yn ei hoìl hanes ; er nad oedd ef heb ei golliadau, yn ddiau, eto ni nodir dim colliadau neillduol ynddo ; ni cheir anes ei fod wedi syrthio i un pechod, na bod yn anffyddlawn i Dduw mewn un amgylchiad. mae yr Ysbryd Glan yn ei nodi ef a Moses fpl A , oau o r rhai mwyaf rhagorol. " Pe safai Oses a Samuel ger fy mron, eto ni byddai fy desgrifiad o'n hanwyl frawd ymadawedig na erch ar y bobl yma." Jer. 15: I. Yr oedd geiriau y testyn. Gwyddom nas gallv/n wneyd AMuel yn offeiriad, barnwr a phrophwyd. çyfiawnder â'i goffadwriaeth, yn enwedig mewn - e oedd y prophwyd cyntaf ar ol Moses. Er amser mor íyr ag a gawsom, a than gymaint o J ceir hanes íod Duw wedi rhoddi cenadwri anfanteision, eto carem alw sylw at ei ragor-