TACHWEDD, 1882. gSftä&^cw*.N«nr*i. I NOYEMBER. \%¥gj£í: }°*H- «*» àt&t NEU GYLCHGRAWN M7SOL Y )Ietl\odijftiàid Càlfinàidd yn ^meriéà. DAN OLYGIAETH Y PAECH. WILLIAM ROBERTS, D. D., UTIOA, N. Y. CYN W YSI AD. ARWEINIOL- Y Greadigaeth Newydd........................ 4°9 Blagur Meddyliau............................-4" TRAETHODAETH- Agwedd Grefÿddol Cymru, &c...............4*3 Moesgarwch.................................. 4*5 AMRYWIAETHAU— Enwogion yn Mhlith y M. C................4*8 Gwerth Cynefindod............................4*9 PedairClust...................................4*9 lachawdwrîaeth Dragywyddol.................420 Helpio'r Pregethwr.......................,.....4" Ymffrostio yn y Groes......................... 4*1 Pa fodd i Gyrhaedd Henaint yn Gysurus........ 421 Niẁed Cymdeithas Ddrwg................... 4« CyfièlybrwyddWyneb ■ !V,...... ........... 432 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— , Mr. Owen Owens, Coedmarion................ 4*3 Mr. Wilüam J. WiUiams .............. ..... 4*3 Mr. JohnP. Jones, Sardis, O.................. 4»4 BARDDONIAETH— Genedigaeth Crist.............. ......... 4*5 Dyoddefiadau Crist 1..................... 4»6 Galargan Mr John Commodore Lewis, &c..... 426 Penillion ar Farwolaeth Mary Ann Griffiths,&c. 427 Y CYMRY YN AMERICA— Bu Farw........... .......................... 427 HENADURIAETHOL— Cyfarfod Dosbarth Dwyreinbarth N. Y. a Ver- mont, yn Fair Haven...................... 431 Cyfarfod Dosbarth Hyde Park, Pa............ 431 Cyfarfod Dosbarth Welsh Prairie, Wis.,yn Caer- salem..... ............... ............. 432 Cyfai-fod Dosbarth Bark River, Waukesha, Wis. 433 Cyfarfod Dosbarth Seion, South Bend, Minn.... 434 Cymanfa New York, yn Utica..................434 Cymanfa Ohio, yn Johnstown, Pa...... ___435 Cyfarfod Dosbarth yn Osage, Kas.............. 436 EGLURHADAETH YSGRYTHYROL........ 437 BWRDD Y GOLYGYDD- YSabboth..............___ .........439 Marwolaeth y Parch. Watkin Williams, Pencoed, Morganwg............ ....440 Marwolaeth y Parch. John Evans, Croesoswallt, 440 Dathtiad Gosodiad Conglfâen Eglwys Newydd y M. C. yn Utica, N. Y.............. ....... 441 Dr. Edwards a'r Parch. Robert Wiliiams...... 444 Priodwyd.................___............. 444 DOSRAN Y PLANT— Atebion—Y Feirniadaeth—y Wers............. 445 CBOSICL CENADOL— Dyfyniad o Gylch-lythyr y Gymanfa Gyffredinol 445 Llythyr oddiwrth y Parch. Josiah Thomas, M.A. 446 Nodion......___.........................446 iCRONICL Y MIS........................ ..... 447 UTICA, N. Y. T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, EXCHAKGE BUILDINGS.