Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

EBRíLL, 1882. gg?3Ä8rf^ẅft«NewrM.| APRIL. IgSTâSífr I^h-gŵ- ¥ « l&l NEU GYLCHGRAWN MISOL Y }letl\odi£tiàid Òàlfînàidd yn. %ief iéà. DAN OLYGIAETH Y PAÜCH. WILLIAM ROBERTS, D. D., UTICA, N. Y. CYNWYSIAD. ARWEINIOL- Duwioldeb gyda Boddlpnrwydd................ 129 Blagur Meddyliau............................ 132 TRAETHODAETH— Dyfodiad yr Efengyl i Brydain ac i Gymru___ 134 Caniadaeth a Cherddoriaeth y Cysegr.......... 137 AMRYWIAETHAU— Cymeriadau Hynod yn Mhlith Y. M. C;.....140 Y Gwir Noeth ................................ 142 At y Chwiorydd perthynol i eglwysi y T. C. yn y Talaethau Unedig'......................... 142 Y Pwlpud yn Khasia.......................... 143 Cyngor Milwr i Genadwr •..................... 144 Cenadwr i Fryniau Cassia .................... 145 BARDDONIAETH— Y "Seithfed Reol" wedi ei lladd............... »45 Beddrod Mr. Evan Williams, Pomeroy, 0...... 146 Craig yr Oesoedd (Rock of Ages).............. 146 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG- Mr. Richard T. Jones ........................ 146 Mr. Griffith Humphreys, Kock Hill, Wis........ 147 Y CYMRY YN AMERICA— Beîbl Gyoadeithas Dosbarth Gorllewinol Judson a'r Amgylchoedd, Minnesota.....i.......149 Beibl Gymdeithas Sefydliad Cymreig Oshkosh.. 149 Beibl Gymdeithas Radnor, 0.................. 149 Priodwyü—Bu Farw......................... 150 HENADURIAETHOL— Cyfarfod Dosbarth Bristol Grove, Minn........ 154 Cyfarfod Dosbarth Mankato, Minn............. 155 Cyfaifod Dosbarth Milwaukee, Wis........... 156 YR VSGOL SABBOTHOL— Bhifa Llafur Ysgol Sabbothol Salem, Oshkosh.. 156 Rhif a Llafur Ysgol Sab. Capel Seion, Swydd Vanwert, Ohio.............................. 156 Rhif a Llafur Ysgolion Sabbothol y M. C. Dos. barth Utica........«........ ........----------- 161 BWRDD Y GOLYGYDD- Llythyr o Gymru................... ........ 157 Cwestiynau....................,............. 158 Y Parch. Abraham OHver, Llanddewi Brefi, SirAberteifi.............................. 159 Gostyngiad Pris Cofiant y diweddar Barch. Dr. Rowlands.. .... ....................... 159 DOSRAN Y PLANT— Awydd Joha am i'w Chwaer ddarllen y Beibl .. 159 Jacíc a'i Destament ........................... 159 Sylw Pert Bachgenyn.............. ........ 160 Atebion—Y Feirniadaeth—Y Wers.........160 161 CRONICL CENADOL— Llythyrau o Bryniau Khassia.............. 162,164 HANESIAETH BELLENIG— Amledd yn gryno............................. 165 Newyddion Cyfifredinol___.................. 165 CBÖNICL Ÿ MIS.............................. 166 MARWOLAJTrHAU Ctmrü......................... 168 UTICA, N. Y. T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, EXCHANGE BUILDINGS.