Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MAWRTH, 1882. SäFaäffir \~G**°*^^1 MARCH. |?Sfx5ŵ3. H*h« «yfre8. ¥ €T*JLI&S. NEU GYLCHGRAWN MISOL Y ^íetlpdis'tiàid dàlfinàidd yi\ ^eriéà. DAN OLYGIAETH Y PAROH. WILLIAM ROBERTS, D. D., TJTICA, N. Y. C YN W YS I A D. ARWEINIOL- Ni All Efe Wareduei Hun..................... Blagur Meddyliau.......................— . Diogelwch y Credadyn........................ TRAETHODAETH— Dyfodiad yr Efengyl i Brydain ac i Gymru___ Caniadaeth a Cherddoriaeth y Cysegr.......... AMRYWIAETHAU— Cymeriadau Hynod yn Mhlith Y. M. C...... Sancteiddhad................................. Adgof am y Parch Robert Ellis................ Y Genadaeth Dramor.......................... Detholion..................................... Y GYMDEITHAS GENADOL— Adroddiad yr Ysgrifenydd..................... Adroddiad y Trysorydd....................... yR Y8G0L SABBOTHOL— Ysgolìon Sabbothol y M. C. yn Jaclcson a Gal- lia, O., am 1881.........................___ HENADURIAETHOL— Cyfarfod Dau-Fisol y M. Ç. yn Penygraig.... 119 Y CYMRY YN AMERICA— Beibl Gymdeithas Floyd, N. Y................. 120 Beibl Gymdeithas Columbus, Wis.............. 121 Ganwyd—Priodwyd......................... 121 BWRDD Y GOLYGYDD— Marwolaeth y Parch. John Williams, Ty'n-y Coed, Llandrillo........... ................ 121 Y Parch. William D. Evans a'i Anturiaeth...... 122 Ystyr y Gair Proscairon...................... 122 DOSRAN Y PLANT— Atebion—Y Feirniadaeth—Y Wers.........123. 124 CRONICL CENADOL— Bryniau Rhassia,—Cyfarfod yr Henaduriaeth yn Jaintia.................................. 124 CRONICL Y MIS................'.............. ia6 Marwolabthau Ctmrü......................... 128 UTICA, N. Y. T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, EXCHANGE BUILDINGS.