Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CHWEFROR, 1882. g^^f^G^Newydd. | FEBRUARY. |^fx5Ŵ }^He««yfre8. ¥ €Y?A.X&& NEU GYLCHGRAWN MISOL Y )íeth,odi$tiàid Càlfinàidd jî\ $is\eúáà. DAN OLYGIAETH Y PAROH. WILLLAM ROBERTS, D. D., TJTICA, N. Y. C YN W YSl AD. | ARWEINIOL— Cymwysderau Gofynol Ymgeisydd am y Wein- idogaeth............................... Blagur Meddyliau......................... TBAETHODAETH- Dyfodiad yr Efengyl i Brydain ac i Gymru___ Caniadaeth a Cherddoriaeth y Cysegr.......... AMRYWIAETHAÜ— Cymeriadau Hynod yn Mhlith Y. M. C...... Cychwyn Gwych.............................. Methodistiaid America a'r Genadaeth Dracnor.. Angen yn Peri Egni......................... Treiglwch y Baich............................ Ymadroddion Detholedig..................... BARDDONIAETH— Dyhuddiant Apmadoc.................... Marw Gyda'r Flwyddyn.................. Yr Ysgol Sabbothol .................... Purdeb.............................. Erfyniad am Nerthoedd yr Ysbryd....... MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Mr. Evan Jones....................... ,. Mr. John R. Owens......................., Y CYMRY YN AMERICA— Beibl Gymdeithas Gymreig Waukesha, Wis.... 6g Beibi Gymdeithas Rome, N. Y., a'r Cylchoedd.. 70 Ganwyd—Priodwyd—Bu Farw..............71—74 HENADURIAETHOL- Cymanfa Ohio___.......................... 75 Cyfarfod Dosbarth Jaclcson, Ohio .....----. 76 Cyferfod Dosbarth Welsh Prairie, Wis...... 77 Oyfarfod Dosbarth Elim, Coed Mawr, Minn___ 78 Cyfarfod Dosbarth Moosic, Pa___............. 79 Adroddiad Trysorydd Cronfa Bwrdd Addysg Wisconsin, am 1881.......................... 80 BWRDD Y GOLYGYDD- Adolygiad y Wasg............................ 83 DOSRAN Y PLANT— Atebion—Y Feirniadaeth—Y Wers...........84, 85 HANESIAETH BELLENIG— Amledd yn Gryno............................. 85 CRONICL Y MIS- Y Hhagolygon Ewropaidd, &c___...........86, 87 Marwolaethau Cymru......................... 88 UTICA, N. Y. T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, EXCHANGE BDILDWGS.