IONAWR, 1882. SSr-HS: l~**-«*-»«. | JANUAfiY. !?Sf^: \* »«»<■**• Ü^$:ftfei$i» NEU GYLCHGRAWN MISOL Y Jf é^odijátiàid dàlfii\àidd yn, ^meriéà. DAN OLYGiAEÍH Y PAECH. WILLIAM BO.BERTS, D. D., UTICA, N, Y. CYNWYSIAD, ARWEINIOL - Gẁeddi y Lleidr ac Atebiad Crist.............. 9 Blágur Meddyliau .................----- ...------« " Tf&A.BTHODAETII- Dyfodiad yr Efyagyl i Brydain ac i Gymru. 13 Caniadaeth a herddoriaeth y Cysegr............... 15 AMRYWÍAETHAU— Oymeriadáu Hynod yn mhlith y M, C......... 17 Anhẃyldeb Ahfeddygimaethol .... ............. 19 Gwybod a Chredu..,........................ 19 Paul y Duwinydd a'r Cenadwr................ao Babanód Barfog...... ....................... 21 Pregeth Chwe' Müldir............... •......... 32 Ystyr Gwahanol Enwau y Talaethau Unedig.... 22 Cyhuddiad Gwely Angeu........ -----......-----23 Mr. Moody feí Siaradwr,... .-----...........;.. 23 Balchder a Gorhyfäer........-----..,----- .... 23 Galwaîd i Ostyngeiddrwydd.............. «4 Analiu Byn... .... -----......................24 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Mr.WiIljamPritchard........................ 24 BAÄDDONIAETH- Seren Bethlehem I___».,...................ì... aj Adgof Cröesi'r Werydtí.......................35 Y CYMRY YN AMERIÖA— Beibl Gymdeithas Racine a'r Cyffiniau....... .. 26 Tìéibl Gyradeithias Gymreig Swyjädi Jackson á Galiia,Ohio................................. a6 Ŵnwyd—Priodwyd—Bu Farw;.............27—31 HENADRIAETHOL- Cyfarfod Dosbarth Long Creek, Iows. ___ 31 Cymanfa y M. C. yn Plymouth, Pa___..,;.... 32 Uyfarfod Dosbarth Niles, O..... ........... 33 Cyíarfbd Dosbarth IxaHÌà,"Wìs........ . ..;... -34 Cyfarfod Dau.Fisol y M v- yn ^wyââ Öneida, yn Utica..................... ...,'• . . 15 Sefydliad Eglwys Fethodistaìdd Galfinaidd Gym- .; reig yn Postvilie, Platte Co., Neb,.. .:,.... 35 EGLURHADAETH YSGRYTHYBOL."........ 36 BWRDD Y GÖLYGYDB- Ymofynrad Eglurhaol...................„.,...-. 37 iY Casgliad at Dalu Dyled ac Adgyweirio Capel y * '.TS C. yn Chicago, Itl...,___.... . , ..... .*,.. 37 Haelioni D. DaTÍes, Ysw., A. S., Lland^nam, &c. |í Marwolaèth Syr Hugh Owen............v^.„. .. 38 Márwolaeth Mrs. Donne, Llangefm, Môri,*.G. 0.. 39 .Márwolaeth Mr. John Griffith (Iban Arfon)....« 40 j Yr Arholiad Çymdeiihasfabl yn NgogledJa De .'^ heùdir Cymru.................... ......... 40 Gÿmdeithasfa Pontrhydiendîgaid, D. C.......... 40 Cymdeithasfa Llangollen, G. C................. 41 DOSRAN Y PLANT— '*; • Pŵ fbdd yr ÿdych yn Cadw eich Ystaféll ?..,„,»,. 41 Cýmeriád yn Gynyddn ....................... 42 Hen Wr Dalla'i Wyres Atebion—Y Feirniadaeth—Y CRONICL CENADOL- Wers. 42 43-^-43 Brynìau Cassîa..... '..............w.ÿ....... 43 Brenin yn cael d Jädçrby11 ì'r EglwÿíjÇ.......... 43 Priodwyd...........„..............L......... 45 CBONIOL Y'MIS......................... 46—47 MahwolaethaòCymru...........^ _____«&••*-• <8 UTICA, N. Y. T, J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, KCCEtANGB BOILDINGS.