Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHAGFYR, 1874. The Postage on Y Oyfaíll is Three Cents per Çuarter, in achanee. gmf^y^G^Newrdd. \ DECEMBER. !SkÌra.K»^ fyhhgrann Jÿisol tj jÿfetho'tlisfíaiH ÿ&îfinaitlâ ijn ^mcrica. D A N O L Y G I A E T H Y PAHClí. WILLÍAM ROBERTS, D. I)., IIYDE PAUK, PA., PaRCH. MOP,(,AN A. ELLIS. M. A., BANGÖR, PA. C Y N W Y S I A D . ARWEINIOL- Y Cyngor ;. draddodwyd yn Nghyfarfo deinio yn Nghymdeithasfa Llanrwst, iS74,............• • ■ • TRAETHODaBTH- Y Dyn Pechòd............ Y Pwysigrwydd o Feddu Cymeriad Da . PAPYRAU I'R EGLWY5Í— Darllen Pregethau ........... Gweinidogaeth yr Efengy!....... B AR D.DÖ NIAETH— Ein Gobaith ynot Ti ........... Gofid Mam............... Elias a'r Gigfran ....._■..... 'Y CYMRY YN -AMERICA- Cymdeithas Feibíaidd Radnor, &c . . .. Cydnabod '"aredigrwyciä . . ì yr O Mehefi j HENADIjRIAHTiOL- Cymanfa y T. C. yn Ohio........ Cyfarfod Dosbárth y T. C. yn Ebensburgh CymanJa y T C. yn Minnesota...... Cyfarfod Dosbartb y T. C. yn West Bangor 1 ymanfa T. C. Wisconsin......... Cymanfa y M. C. yn Minersvüle, Pa . . . YR YSGOLSABBOTHOL- Undeb Ysgoucn Sabbothol........ DOSRAN Y PLANT- Atebion y piant—Beirniadaeth—Gwers, &c. BWRDD Y GOLYGWYB....... Yr Wythnos Weddi—Materion...... Atebion i Ofyniad " Pryderus" . . .... CRONICL Y MIS— Dychweliad Dr. Roberts, Hyde Park, &c. Yr Etholiadau Diweddar......... Amìeddyn Gryno—Yr Adfywiad Crefyddc Babaeth a Phrotestaniaeth—Gladstone a raeli—Abyssinia—Soair Ẁ! 4 »7 488 H 1 -Y Dis- UTICA, N. Y. T. J. GR.1FFÌTHS, ARGRAFFYDD, EXCHANGE BÜÍLDING