MEDI, 1874._________ The Postage onY Cyfaill is Three Gents per Çuarter, in advance, «Í^f^o'r^fr-Newy.ld. í SEPTEMBER. !™XxlVlI.j^HenG3 yhh$tmn ^isoî % (fflethadistiaid §alfitwidd yn Jhntrica., DAN OLYGIAETH Y PAROH. WILLIAM ROBERTS, D. D., BELLB^UE, PA,, •PAROH. MORGAN A. ELLIS, M. A,. BANGOR, PA. CYNWYSIAD, ARWEINIOL- Y Cyfîawn , . .....••••........ 337 Gogoniant y Nef ................. 340 TRAETHODAETH— Nodweddion y Mil Bìynyddoedd mewn ystyr An- ianyddol ,.....■•■•'•••■••••• 341 Adgvfodiad Crist .....•■•■••••• • ■ 342 Yr Éwyllys .....••••••••••• 345 Yr Addewidion ......••••••••*• 347 Yr Ysgo! Sabbothol ..:.•••••••••• 35o Y Sairityny Nef . ......-•••••••■ 351 PAPYRAU I'R EGLWYSI— Cymeriadau Hynod yn nrhlith y M. C. . . . . . 352 Hadyr Eglwys ........•••••••• 354 Duwioldeb .........••••••••■ 355 Y Daith tua'r Nef. ......•••••••• 355 BARDDONIAETH- Englynion Cotfadwriaefhol am Mr. D. Charles . 356 Lline'llau ar Farwolaeth Catherine Alban .... 356 Emyn.-Y Beibl ...........••••• 35& Y CYMRY YN AMERICA— Butternut Yalley, Minn ......••■•••■ 357 Beîbl Gymdeithas Fairhaven,- Vt.., a r amgylch- oecld ............. v ,••••••• 357 Ganwyd—Priodwyd—Bu Farw. ..••••• 35?-« HENADURIAETHOL— Cymanfa y T. C. yn Bethesda, Wisconsin .... 362 Agoriad Addoldy y T. C. yn Bangor, Pa. . . . 363 Cofnodion Cyfarfod Dosbarth y T. C. yn Ngog. ledd Pennsylva,nia, a gynaliwyd yn Providence 363 Cofnodau Cyfarfod Dosbarth y T. C. yn Daniels- ville, Pa ...... ,............364 DOSRAN Y PLANT— Atebion, Gwersi, &c.............. ->ós Pabyddiaeth................... 36'" HANESIAETH BELLENIG— Yr Adfywiad yn Scotland ......';. 1 ... , 367 CRONICL CENADOL— Bryniau Jynteah .............. . -gg BWRDD Y GOLYGWYR— Ein Llyfr Hymnau mewn Gwisg Newydd , . , 372 Beirniadaeth Ysgrythyrol ..,..,..,..,' q72 Gofyniadau ......... . " ,_. j •••*•••-•• 374 CRONICL Y MIS— Diwygiad yn yr India—Troedigaethau mewn Car- char—"CraigyrOesoedd"—Ergyd í Ddefod- aeth yn Lloegr—Hir-hoedledd, &c., &c , . 374-6 UTICAS N. ¥. T. î. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, EXCHANGE BUILDINGS.