Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Mä # í w■■■' \/ f RTH, 1874. Täc Postagé on Y Gyfaill í's Three Cenis per Çúarter, inadyançe. CYpf V?J'' I °'r *ì**rea Newj dd. MARCH. RIIIF. 447, ) CYF. XXXVII. i o'r llen C'yfrcs. fyîchgmin ^inpì £/ cjfjffethaâisUiŵî ^ìtîfinniââ %n j£merm+ ■" •■. . OLYGIAEìH Y PARCIL ŴILLIAM ROBERTS, D. D.,, -BELLËVTJE, PA.; — A'R — PARCII. MORGAN A. ELLIS. ÌIYDÈ PARK, PA. C Y N W Y S I A. D. ARWEINIOL— Gonestrwydd a Gwyliadwriaeth mewnCrefydd . . 89 TRAETHODAETH- Mawredd Möesol y Beibl........., . 93 Marwolaeth y Saint a Phenarglwyddiaeth Duw . 94 Gobaith Da trwy Ras....... , .-. .... 95 Yr Ewyllys.....••,•,••••..... 97 Lloffion Llenyddol ar y öábboth ........ .ÿg PAPYRAU I'R EGLWYSI— At Eglwysi T. C. Cymdeithasfa Wisconsin ... 100 Meddyginiaeth i Angha'riad.......... IOI Y Ddadl ar y Seithfed Reol .......... IOi Oriau gyda'r Parch. Edward Rees . . ..... IQ3 Cymeriadau Hynod yn mhlith y M. C. . . . . , io4 BARDDONIAETH— Angels' Ẅelcome...........• . , . , 106 Croesaw Angelion............... 106 Llinellau.................• • i°6 Y Cristion yn Nesau. i'w Wlad . ........ 107 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG- William N. Jones, Ronie, N. Y......... I07 Thomas Laŵrence, Sugar Creek, O...... • 109 Enoch Thomas Nebo, .0.....•,.... . .110 Y CYMRY YN AMERICA— ., . Beibl Gymdeithas Judson a'r Cylchoedd . . . , 111 Beibl Gymdeithas Rome a'r Cylchoedd ..... m Beibl Gymdeithas Fish Creet Cymdeithas í'e b'a:òd Sprins. Beibl Gymdeithas'WauUesha New Straitsville ...... Ganwyd ......... Priodwyd....... . Bu Farw......... HENADURIAETHOL Bahgòr; ëá ater. &e. W.is "3 114 Cyfarfod Dosbarth Plymouth, Pa....... Cymdeithasfa y T. C. yn Minnesota ...... Gwéithrediadau Cyfarfod Dosbarth y T C. y.n Mi- nersville, Pa ................ Cyfarfod Dau-Fisol Oneida.......... Johnstown, Pa............... Cyfarfod Dosbarth Johnstown, Pa ....... Cyfarfod Dosbarth Gorllewinbarth Minn . . . '. Çolumbus City—At Weinidogion ........ HANESIAETH BELLENIG— Amleddyn Gryno, &c, &c........ .121- DOSRAN Y PLANT— Atebion, Gwersi, &c............123- YR YSGOL SABBOTHOL-......... BWRDD Y GOLYGWYR—Marwolaeth J. Parry Swn Achub—R Hughes—R H Evans, &c . 125- CRONICL Y MIS—Dr LMngstone—Symudiad Dirwëstol Hynod—India—Grant, &c . , . .127- -24 *25 UTICA, N. Y. T, J. GRIFFITHS, ARGRAFFYÍDD, EXCHANGE BÜILDlNGS,