Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

■' J 0 lONAWlR, 1874. ni i iiniuii iliNiiir"j"»'-™^^lT""—-—".....uiùiijui -.......■"■ RHIF CYF. The Postagc on Y G Y^íih is Three Uents per Quarter, in advanc< €ntcharmvn <ffiÌBol % ÿîeíhoàmümâ €aîátmiââ mt Mtnerirn DAN OLYGIAETH ' Y PARCH. WILLIAM ROBERTS, D. í)., BELLEÝUE, PA, — A'R — PARCH. MORGAN A. ELLIS, H.YDE PARK, PA. C/Y N W ARẂEINIOL— Teyrnas Dduw.............. . YrArlywydd Grants'r Parcb.; W. C. Röberts.f)' D i& TRAETHODAETH- Pwysigrwydd Bywyd Daearol Dyn ..... . . _ l8 Teỳrnasiad Crist ac Athrawiaeth y .Millenariaid . i9 PAPYRAU I'R EGLWYSI- Llythyr oddiwrth Hen Ddysgybì at ei Nai .... 21 Gwelëdigaeth Cymanfa Gyffredmoly Methodistiaid Calfinaidd yn Americá............ 22 Rhybudd i Bregethwyr.........- ... 25 Brave a'r Seithfed Reol . . .. • • • •...... 26 Gymeriadau Hynod yn mhlithy M. G........ Sg BARDDÒNIAETH— Penfflion i'w çanuyn y Cyfarfod Gẃeddi Misol . . 31 Y Sabboth...........'•.-••-.... 31 Marwnad y diweddar Serh Frar.cis ..-..-. ..... ^x MARWOLAETHAU S. EGLWtSIG- Evan H Evans, South Bend, ISÌmn ....... 32 Bavid LÌ. Williams............... 34 Y' CYMRY YN AMERICA— Beibl Gym. Gymreig Swyddi Jacfcson aGaliia, 0 : 36 Ganwyd ....... f ..'.••'••■-'...' 3? Priodwyd.........■. • ■ ■• •...... 38 1, Bu i?arw .....-.....■•■ : .'.'..'. 38 YSI AD HENADÜRIAETHOL— Ordeiniad a Sefydliad Gẁeinidog...... Cofnodau Cymanfa Ohio.......... Cymanfa y M. C. yn Shenandoah, Pa . . - . YR YSGOL SABBOTHOL— Undeb Ysgolion Sabbothol y M. C. yn Oru-ída < New Cambria, Mo ......,.■...• , Rhif a Llafur Ysgol Bevier ..--•■■••• DOSBARTH Y PLANT— ■ Gofyniadau heb eu Hateb • - • • ■ ... ..' ■ . Gwersi mcwn Daearyrfcí'aet- ••...'.... Dydd Diolchgarwch ■ • • - ■........ CRONICL CENAI'ÔL— Bryniau Cassi» •............... BWRDD Y GOLYGWYR— Yr Hélbuí■ Cuba/dd, &c...... . Cais am; Egh-Aad.......... CRON'fö f MIS— Y-G.^gyngorfa—Ceriádwri yr Arlywydd- Àchós «Wiíginws '—Diweddaraf o Cuba—Arian aMr --ach—Dedü-yd Twced—Trychineb 'üychrynll- ,/ary M'ôr, &c, &c. .;...-... "• .,';-. ' ' ÜTICÁ; N. Y. GRIFFITHS, .ARGRAFFYI/D, EX.CHANGE BUILDINGS.