Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

AWST, 1873. Bfpn The Postage on Y CYFAILL îs Three Cents per quarter in advance. g?|.f;iV?' \ o'r Gyfres Newydd. RHIF. -438, CYF. XXXI. o'r Hen Gyfrol. ,W P» p« î W ÌBIìIISíbìì . *!i |iliäiii p |iifiei. DAN OLYGIAETH: Y PAECH. WIJL.I,I.AJVt ROBERTS, T). JD„ BELLBVUE, T>J±. PAROH. MORGAN A_. ELLIS, HYTJHl PAEK, ]?^L. CYN W ARWEINIOL— Iachawdwriaeth trwy ddinystr,gan y Parch. R. V. Griffith........................... 283 TRAETHODAETH— Y Rheol Euraidd....................____ 288 Edifeirwch tuagat Dduw.............------ 290 Y Beibl..................................... 292 PAPYRAU I'R EGLWYSI— Dyledswyddau y Diaconiaid................ 294 Penodau bychain ar yr Achos Cenadol..... 295 Cymeriadau Hynody M. C................ 296 Seithfed Reol............................. 298 BARDDONIAETH— Esgyniad Crist............................ 299 Yr Afradlon............................... 300 Ffarwel yr Enaid i'r Corph.........,...... 301 Englyn i'r Pab................... . ...... 301 HENADURIAETHOL- Cyfarfod Daufisol Oneida E. N............. 301 MARWOLAETH S. EGLWVSIG— John Hughes ............................. 303 YSIAD : David Charles............................. 303 Benjamin Lloyd.......................... 304 Y CYMRY YN AMERICA— Beibl Gym. Minersville a Syracuse, 0...... 305 Agoriad Eglwysdy y M. C, Bala, Ks...... 305 Cymdeithas Feiblaidd Cmcinnati, O....... 305 Bu Farw................................. 306 Ganwyd................................. 312 Priodwyd___ ........................... 312 CRONICL CENADOL— Cassia ................................ 312 Shillong.................................. 313 Mawnai........... ....................... 314 Mawdem................................... 314 Trysorydd Cyffredinol y G. Dramor....... 314 HANESIAETH BELLENIG— Cymdeithasfa Llanidloes................... 315 ADOLYGIAD Y WASG— Cofiant y Diweddar Barch. William Row- lands, D. D.............................. 321 Y Cyngrair Efengylaidd.................. 322 SCRANTON, PA., ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y " MORNING REPUDLICAN.