Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CTFAÍ L L. Cyf- XXXV- HYDEEF. 1872- RMf, 4.29. ÄRWEINIOL. YMRODDIAD CRISTIONOGOL- GAN Y PAHCH. EEES EVANS, ÖAMBRIÁ:' WIS. Trwy barch ac ammfcarch, &c. 2 Cor. vi. 8. |T LAWEB nawdddach dyweyd y geir- -^iau hyn na'u gwneyd: nw canmoì ý tath ymddygiad mewn eraill, yh haws na'i ymarfer ein hunrin. Ytestyn a'rgéiriau cylchyaol iddo, ydynt ddarlun o Idyn a'i feddwl wedi ei fedd'anu gíiii .; ach mawr; & chyflawni ei waith mor bwysig ar ei gaìon, fel nad oedd yn goddef i ddim ei ysgogi oddiwrtho—-ei ddyrysu na'i arafu yn ei lafur ynddo. le, yr oedd yn troi Pob peth yn gymhelliad a chynorthwy i'w ysbryd. Gwaith ei fywyd oedd cael dyn- l°n i afael iachawdwriaeth. Gwaith da, Uchel, pwysig, teilwng o Dduw a dyn Oedd y gwaith hwn. Nid pregetbu er enw nac elw yr ydoedd; ond gwneìai hyny ** gwaethaf dirmyg % cholled. îfcd Písgethu am na allai wneyd dim arall yr °edd; ond am na fynai wneyd dim aralí. ^wnai bobpeth arall, hyd ynnod diocld- eí, fel y gallai bregethu Crist; a nod ei "regethau oedd achub ei gyd-ddynion. *STü yw' amcan mawr arfaeth Duw, ail8'eu Crist, a gweinidogaeth yr Efengyl. ^"orsedd "gras Duw" yn yr arfaeth a'r Prynedigaeth; ac y mae dynion yn derbyn ^aa yr arfaeth a'r j-prynedigaeth o] ran hysbysiad a chynygiad yn y weinidogaeth Ond heb i'r weinidogaeth gael dyianwad i droi dyn oddiwrth bechod at Dduw, i gredu yn Nghrist a'i ddilyn, mae'r hys- bysiad a'r cynygiad a dderbyniodd trwy y weinidogaeth o ras Duw mewn arfaeth a phrynedigaeth yn ofeí. Teimlai calon Paul bwysigrwydd y trychineb dinistriol a thragywyddol oedd yn nglyn à hyn. Llafuriai mewn undeb â Buw ac â'i frod- yr i ragfiaenü yr afiwydd hwn: "A ninau gan gydweithio ydym yn attolwg i ehwi, na dderbynioch ras Duw yn ofer." Dyna oedd ei nod. Ni chymerai i mewn i'r cyfrîf pa faint oedd raid iddo lafurio, na pha faint oedd raid iddo ddioddef er cyraedd yr amcan; goíygai fodcyraedd yr amcan yn ddigon o ad-daliad am y Uafur- io a'r dioddef, faint bynag a fyddai; ac mewn canlyniad^ni wnai gyfrif o ddim; ond, "trwy barch acammharch" &c, gan ' gadw achub dynion yn nod ei bregethu. Gellid gwneyd dau sylw ar bwnc y testyn: I. AmöAN PEIODOIì PBEGETHU XR EEENG- yl: Achub dynion &c.