CHWBFEOE, 1872- Tlie Postage on " Y CYFALLL" is Three Cenís per quarter in advance. *yfFìiT'10r ^1'6* Kewvdd-'] \cYF^XXXY. } °'r Hen W™ M \ ÌÌIilpaẅ pis0l i ^û\ẅMsi €iẀMW P %mm. DAN OLYGIAETH Y PARCH. WILLIAM ROBERTS, D. D., BELLEVUE, PA., PARCH. MORGAN A. ELLIS, HYDE PARK, PA. C ŸNWYSÎ Aü. Arweiniol— ■m-m.j, Cyngor ar Ordeiniad Gweinidogion........,..... 41 Traethodaeth— Prydferthwch Llenyddiaeth y Beibl.........___ 46 Gwersi Moesol y Gauaf........................ 48 Papyrau i'r Eglwysi— Y Deg Erlidigaeth................................ 51 Mynegfys y Pregethwr— Galwad i'r Weinidogaeth....................... 54 Barddoniaeth— Englynion Coffawdwriaethol.... ì"..........___. 55 Penillion......................................, 56 Henaduriaethol— Cyfarfod Daunsol Oneida....................... 56 " Dosbarth Gogledd Pa................, 57 " y T. C.................... 58J Yr Ysgol Sabbothol— Bhií a Llaí'ur Y, S. Saleni Wi»................... 59 Llafur Y. S, Dosbarth Remsen, N. Y.....----..., 59 Oronicl Cenhadol— Derbyniadau at Addysg........................ 59 " y Gyrnanfa Gyffredinol.......... 60 Cenadaeth Osceola Missouri...............___ 60 Y Cymry yn America— Belbl Gj m. Bome a'r Cylchoedd................ 60 " " Racine Wis................. ...... 61 Cymanfa Ddii westol Talaeth Efrog Nowydd..... 62 Beibl Gy mdeithäs Äwydd Jackson 0............. 63 Pr|odwyd....................................... 64 Bu Farw....................................... 64 Bwrdd y Golygwyr— Trem ar Eyd ac Eglwys.....,.................. 70 Marwolaeth H. J. Hughes....................... 72 Y Llyfr Hymnáu................................ 72 HYDE PABK: ABGRAFEWYD YN SWYDDEA Y "CYFAILL".