Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

EBJFtlLL, 1871- The Postage on "Y CYFAILL" is Three Cents per quarter in advance. cyí\'îl' } °'r Gyfres Nev}ydd^\ [ìfÿ: xxxiv} °'r Hen G^res- 'íoaaTssc.j,^ ilítljpíim %i$û g gtet|0ìriMiŵ ẂtaM p $wkim. DAN OLYGIAETH Y FARCH. WILLIAM ROBERTS, D. D., BELLEVUE, PA., a'k PARCH. MORGAN A. ELLIS, HYDE PARK, PA. CYNWYSIAD. TTJDAL .. 105 Arweimol— Adgofion am y Parch. Thos. Phillips, D. D.. Traethodaeth— Agwedd meddwl Anefengylaidd................. 109 Cyi'addasrwydd yr Efengyl i angen y byd........ 113 Papyrau i'r Eglwysi— Llythyr at Gymaníaoedd Cymru................ 1]G Y Ddiaconiaeth Gyfnodol...................... 116 Cyfiéithiad o'r Beibl............................ 117 Diacon o Radd l)da............................ 118 Mynegfys y Pregethwr— Ý Sabboth— Daioni Dnw yn ordèiniad y Sabboth............ 119 Eiddigedd Duwiol dros sancteiddiad y Sabboth.. 120 Barddoniaeth— Y Gyflafan ar Eeilffordd yr afon Hudson........ 121 Dy wedwch Amen ..;.......................____122 Pennillion..................................... 122 Englyn........................................ 122 Englyu........................................ 123 Dinas Ehufaiu ................................ 123 YPab...............,.,...................... 123 Y Cyngor Mawr................................ 123 Bwrdd y Colygwyr— 1 Fyd ac Eglwys.........î.............. 123 Yr Ysgol Sabbothol TUDAL Rhif a Jlafur Y. S. Dos. Jackson a Gallia, 0...... r24 Y Cymry yn America— Cyfarfod cyhoeddus ar Addysg yn Cincinnati O. Y Gymanfa Gyffredinol a Choleg Marietta, O----- Anrheg i'r Parch. D. J. Lewis................. Y Beiiíl Gymdeithas.— Pittsburgh Pa................................ Waukesha Wis.............................. Holland Patent a Marcy, N. Y................ Utica a'r Cylchoedd......................... Remsen a'r cylchoedd....................... lîome, N. Y................................. Fish Creek a'r cylchoedd, Wis............... Haelioni Eglwysi Elim a Saron, Minn........... Marwolaeth Ddisymwth mewn addoldy........ Cyfraniadau ataddoldy newydd Bethel, Minn.., Anrhegion i Weiuidog......................... Ganwyd ....................................... Priodwyd..................................... Bu Farw.................................... Hanesiaeth Bellenig— Amledd yn Gry 110................. ........... Cronicl Cenadol—' Llythyr oddiwrth y Parch. G. Hughes, Cassia.. 124 125 125 125 126 127 128 128 130 131 128 129 130 130 131 131 132 NEW YOKK: ARGRAFFWYD GAN H. J. HUGHES.