Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CHWEFROE, 1871- The Postage on " Y OYFAILL " is Three Cents per quarter in advanee CYí\'n?"} °'r &&re* ^«"s*1]' U Wtfyùttímù €üímM p Jtmtna. DAN ÖLYGIAETH Y PARCH. WILLIAM ROBERTS, D. D, BELLEVUE, PA, a n PARCH MORGAN A. ELLIS, HYDE FARK, PA. C Y NW YST A 3). Arweiniol— Porthynas a Rhwymedigaetbau yr Eglwys at phlant........................'............. Traethodaeth— Cysylltiad Ffydd a Chyfiawnhad.............. Dyledswydd yr Eglwy's tuag at yr Y. S...... Adfÿwiad ereì'yriibì ........ , ..........._ Papy rau i'r Eglwysi— Shêölau Bwrdd Addysg y Presbyteriaìd , Ymgeiswyr am y Weinidogaeth......... At Eglwysi a Chynull. y T. C. yn Amerjca Diaeon o Radd J)da................... barth %negfys y Pfegethwr- Eiriòlaeth Crist yn sicrhau eadwcdigaeth inwyr............................. Dyledawydd credinwyr a grás Duw........\ Cell y Cristion— Ergydlon da.................,.■>......... Angymwysdera'u;Cyfeillgarwoh............ Crefydd mewu pen; a chreíYdd inewn proria rroi y felldith yn'fendith. .*................ Çydwybod dynor....................... frófodigaethau..___...................'.'.'. Barddoniaeth— Y wraig weddw a'r ddwy haüing........... Beth ýẃ Meddwl..................g............ Croesgyniad i Cranogwen............... ...... Yr iawn..........................•........... Bwrdd y Colygwyr— Trem ar-Fyd ac Eglwye......................... Athrofa Princeton yn anrhydeddu y Parch. D. Charles. B. A., Aberystwyth D. C. á D. 1)...... Y Pab a'r Cyngor mawr yn Rhufain___......... Yr Ysgol Sabbothol Y Sabboth...................................... Llafur Ysgolion Sabbothol Dosbarth Remsen.... Cyíriíon Ysgolion Sabbothol swydd Howard, Iowa; a Fillmore, Miun......................• Henaduriaethol— Cyfarfod Dosbarth Horeb, Minn................ " " Pittson, Pa----.............. Y Cymry yn America— Cyfrifon Cvmdeitb*s Genadol erica, anì 1869 ae 1870............. Cof-golofn i'r diweddar Ddr. Rowland Ganwyd Priodwyd Bu Earw. Hanesiaeth Bellenig Amledd yn Gryno 71» al / 03 ,,, j 66 | 6, ] 67 j T. C. yn Am- NEW YORE: ARÜRAFFWYD GAN H. J. HUGHES.