Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CYFAILL. Cyfrol XXXII. HYDBEF, 1869. RhifyT* 393, •tbtiẁl. CABIAD DTJW. .-"Yn hyn yr eglurwyd carîad Duw tuagatomni oblogid danfon o Bduw ei nnig-anedig Fab i'r byd' fel y byddem byw trwyddo e£."—1 Ioaîj 4. 9. ' Pethau wedi eu Jiegluro gan Dduw ydynt holl destynau ymehwiliad dyn. Mae pob peth nad yw wedi ei egluro gan y Creawdwr tu hwnt i gylch gwybodaeth y creadur. Nid yw holl ddarganfyddiadau dyn yn ddim mwy nag agor ei lygaid ar y pethau y mae Duw wedi eu hegluro. Yn ngoleuni eglurhad Duw y gwel dyn pa bethau bynag sydd o fewn cylch ei wybodaeth. Mae holl linellau eg- lurhadau y G-oruchaf yn cydgyfarfod ynddo ei Hunan. Felly Duw ei hun ydyw gwrth- ddrych blaenaf, penaf, ac eithaf gwybodaeth dyn. Syniad priodol am Dduw ydyw y syn- iad mwyaf cysegredig, uchel, a dwfn a ddi- chon dyn byth ei gyrhaedd. Yn Nuw y dy- lai ein gwybodaeth ddechreu, ac ynddo Ef y dylai ddiweddu; neu, dylai darddu o hono Ef, a dylai ddylifo iddo Ef. Efe a ddylai fod Alpha ac Omega gwybodaeth dyn. A Cre- awdwr a ddylai fod A, a'r'Oreawdwr a ddy- lai fod Y gwybodaeth y creadur. "Ofn yr Ar- glwydd yw dechreuad gwybodaeth." Eithr nis gall dyn wybod dim am Dduw ond i'r graddau y mae wedi egluro ei hun iddo. Ac y mae yr hyn oll a " ellir ei wybod am Dduw'' yn gynnwysedig yn yr eglurhad a roddes Duw o hono ei hun. Yn awr, ceir yr eglurhad hwn niewn tair cyfrol f awr: Cre- adigaeth, Rhagluniaeth, a Phrynedigaeth. Pwnc mawr Creadigaeth ydyw egluro Gallu Doethineb, a Daioni Duw; pwnc mawr Rhag- Iuniaeth ydyw egluro Hollbreseaoldeb, Holl- wybodaeth, Manyldeb, ac Uwchafiaeth Duw; oad pwnc mawr Prynedigaeth ydyw egluro Cariad Duw. " Yn hŷn yr eglurwyd caríad Duw tuag atom ni." Mae cariad Duw yn cael ei ragdyòio yn gryf yn y gyfrol gyntaf; mae cariad Duw yn britho yr ail gyfrol, o fewn cromfachau; ond yn y drydedd gyfròl mae cariad Duw yn cael ei egluro. Mae car- iad Duw o dan gynnwysiad y gyntaf; yn ymwthio i'r golwg drwỳ gynnwysiad yr 'ail; ac yn gwneyd i fyny Iwll gynnwysiad y dry- dedd. Mae cyfrol Creadigaeth yn awgrymu fod cariad yn Nuw; mae cyfrol Rhaglun- iaeth yn nodi fod cariad pNnw; ond mae cyfrol Prynedigaeth jn egluro. Duw oll yn gaeiad. " Duw, cariad yw." " Yn hyn yr eglurwyd cariad Duw tuag atom ni, oblegid danfon o Dduw ei unig-anedig Fab i'r byd, feî y byddem byw trwyddo ef." Yma egîŵir cariad D.uw mewn tair per- thynas: yn wrŵädryc7tol—TvAG atom ni- yn ddarparíaet7iol~vA-NvoN o Dduw ei un- ig-anedig Fab i'r byd ; ac j» amcanol— FEL Y BYDDEM BYW T-RWYDDO EF. Neu, mae tri phwynt yn eglnro cariad Duw: Y gwrthddrychau a gerir, y rhodd a anfonir, a'r amcan neu y dyben o'i hanfon. I. Gwbthddr^chau Caeiad Duw. "Yn hyn yr eglurwyd cariad Duw tuag atom nì." Cyn y gallwn ni gael syniad digon cywir, ac argraff ddigon dofn o faWredd cariad Duw fel y mae yn cael ei egluro tuag atom ni, rhaid ystyried dau bwynt. Yn 1. Rhaid i ni ystyried ein bod yn clrosedd- wyr. yn erbyn Duw. Nid yn ein cymnndeb ag Ef y mae yn ein caru, ond pan "heb Dduw yn y byd." Nicl pan yn dyweyd, " Nerth fy nghalon a'm rhan yw Duw yn dragywydd" y mae efe yn egluro ei gariad tuag atom, ond pan " wedi ymddyeithro' oddiwrth fu- chedd Duw." Nid y byd yn ei ^efyllfa " dda iawn" a"greodd Duw felly." Ond y byd "da iawn" hwnw pan oedd "holl fwriad meddylfryd ei galon yn unig yn ddrygionus