Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CYFÁILL. Cyfrol XXX. MAWBOB, 1867. R,liifVn. L-DAGRAU'R IESÜ, " Vr íemi a wylodd,"—Ioak 9- 35. Mab yn syndod na foasai Matthew, Mare, a Luc, wedi gwlychu eu bysgrií'ell yn nagrau yr lesu uwch ben bedd Lazarus! loan, y "Dysg ybl Anwyl,:' a gafodd gostrelu dagrau Crist uwch ben bedd. Mae yn debyg i'od mwy o gymwysderau yn loan i wneyd hyn nag' oedd yn y tri eraill o'r Efengylwyr. Dagrau anwyl- deb oeddynt. V Dysgybl Anwyl oedd yntau. Dagrau tynerwch oeddyat. Y Dysgybl tyner oedd loan. Mae loan wedi ysgrifenu mwy am deimladau Crist—am serchiadau yr Iesu— am anwyldeb yr " Hwn sydd yn rhagori ar ddeng mil " na neb arall. Ni chawsem byth weled yr Iesu mewn gwledd briodas, yn mwyn- hau llawenydd ei gyfeillion, oni buasai i loan ei ddangos efini. Ioan yn unig a ddywed- odd i'r Iesu fod mewn priodas. Ni chawsem ni byth olwg ar deimladau yr Iesu dros ei an- wyliaid mewn profedigaethau yn ffrydio allau mewn dagrau dros ei ruddiau sanctaidd, oni faasai i Ioan ei ddangos i ni ar lan bedd La- zarus yn wylo ! loan yn unig a ddy wedodd, "Yr Iesu a wylodd.'" Ioan sydd yn dangos yr Iesu yn cyd-lawenhau a'i gyfeillion, ac yn cyd-alaru â hwynt. Ioan sydd yn dwyn yr lesu a'r briodas yn Cana, a'r Iesu a'r bedd yn Bethania at eu gilydd. Ai tybed mai trwy ddamwain yn unig y bu hyn ? Pan y mae eisiau llawenhau gyda y rhai sydd yn llawen- hau, mae Ioau yn daugos yr Iesu yn troi y dwfr yn win mewn priodas ; ond pan y mae eisiau galarugyda y rhai sydd yn galaru uwch ben bedd, mae Ioan yn dangos yr Iesu yn troi ei Hojj yn ddagrau. " Yr lesu a wylodd» Dysgawdwr ar fyntces yr Iesu oedd Ioan. Pe 3 soniem am hanes Crist gan y pedwar Efeng- ylwr o dan y ffigur o bryddest ardderchog, íe ddy wedem mai loan sydd yn e'i. gwlychu mewn teimlad - loan sydd yn ei íhrwytho mewn dagrau—Ioan sydd yn dwyn ei Harwr sanct- aidd i mewn dan wylo. IV y soniem am han- es Crist o dan y ffigur cerddorol o quarteüe, te ddywedem mai loan ydyw '' ysbryd y peth byw " yn ei ehynghanedd yn uhwareu ar y galon, nes ei swyno i fath o bêr-lewyg. Cakm yr lesu ydyw Efengyl loan. Gan Ioan y mae y wyrth sydc yn daugos dyfnder llawe»- ydd calon yr lesu gyda'i gyfeillion, a chan Ioan y mae y wyrth sydd yn dangos dyfnder galar calon yr íesu dros ei auwyiìaid. Mae y naill yn cynnwys gwin i lawenJiau y galon, ac mae y llali yn eynawys dagrau ifeddyginiaelhu y galon. Mae un yn cynnwys calou yr lesu yn çyd-lawenhau, a'r llall yn dangos calon yr Iesu yn c?/cZ-ofidJo. " Yr lesu a wylodd." €ran Ioan y mae y ddwy wyrth ryfeddaf a wnaeth yr Iesu. Owy wyrth fawr ei serchiadau— gwyrth y gwin, a gwyrth y wylo. G-wyrth y gwin oedd •'dechreuad ei wyrthiau ;'' hon a'i dygodd i syiw yr luddewon fel un mawr ; gwyrth y wylo oedd y benaf o'i holl wyrthîan —hon a'i dangosodd i'r Iuddewon fel un r% fawr i'w oddef yn tÿw ar y ddaiar. "Yna o'r dydd hwnw ailan y cydymgynghorasant fel y lladdent eí." Ond, dyna sydd ryfedd, nid oes neb orul loan yn son am y ddwy Wyrtìh hynocl hyn—y gyntaf'a wnaeth yr Iesu, a'r ry- feddaf a wnaeth yr Iesu, wylo, a chyfodi La- zarus. "Yr íesü a wylodd." Sylwn ar ddau beth—yn I. Yr Olygfa. II. Cyd-darawia» yr Olywfa ag angen dyîj. I. Yr Olygfa. 1. YLle.—Dacw íýnydd yr ölewydd, y naiil du i Jerusalem. Mae llwybrau yr îesu wedi anfarwoli ei enw. Ehyw ddwy filldir o Jeru- salem, ar ei ochr dde-ddwyreiniol, mae dyffryn bach, tlws, a ẅoed Olewydd ya tyfu ynddo