Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

'^i§|jg|-t*y?<« 'lhe l'ostage on "Ý Cyfaill." is three cenis per guarter. in advance. Êù .......'"'_"......... " .3l':'- "" . - •" '.,..'; * CYF. XXIX. ^Ä^^ RHIF. 359. J •^ 5^! S E F Y D L W Y D Swreidiiol a D^tholedig-— Gwerthíawrcdd y Rhcdd—pregeth, g4g y Parch. •J. Jones, Middle Granvill<e................... 329 Araeth y Parch. T. Phillips, D. D., ar Gymdeith ag y Beibla.ii ................................ 332 Llythyrau ar E wrop, gan y Parch; \V. C Roberts, M. A., New Jersey.......................... 336 Y Trì Brawd a'u Teuluoedd (P&rhad Pen, III).. 338 G-onestrwy dd..................................£41 Y Methodistiaìd Calfinaidd yn America (Pesi. II.) 343 Peroriaeíli— ' 'Teithiwr Blitt"..........................,___ $44 Barddonioeth— Teithiwr Blin.....................,........... 345 Dymuniad.................................... 345 Dau Bennill ar y Gwyneb Dynoì .............. 345 Cynghor i broö'eswyr crefydd i oehel ieuo yn anghydmarus gyda'r rhai digred............ 345 Y Plentyn yn niarw___.,...................... 345 Dirwest....................................... 345 Y Cymry yn âmeriea - Cyfrifon Cyfundeb y Methodistiaid Cyl&naidd yn Nhalaethau Unedig America, hyd ag a alL- wyd eu cael, yn y Ûwyádyn 1826............. 346 Adolygiady Wagg.......................'..... 346 Derbyniadau at Dÿ a Thrysordy y Feibl Gyni- deithas Frytanaidd a Thramor yn Llundain. 349 ìwí m & m wtLâO* Y <YLA!H OY Uì> VkA> DAN OLYGIAETH M. ROWLANDS, UTICÂ, N. Y. OYNWYSIAD Cymanfa Ŷ î". C. yn Ronìe, N, Y................ 351 Cyfarí'od Dospartìùadol y T. C. yn Newark, O.. 352 Cyfarfod Tri-misol y T. C. yn Minnesota ...... 352 Dirwest (Parhad)..........,.,................ 317 Joseph Parry (Pencerdd) yn Pennsylfania.....353 Ganwyd....................................... 353 Pfiodwyd.......,. •„..................,....... 354. Bu Far w........,...........,................. 354 Gryaodeb o Helyntion y Byd^- Amebicanaidd,— Yr Etholìadau diweddar—Try- chineb alaethus-Snddiad yr *Evening Star' —-Colled mawr o fywydau—Dydd Diolchgar- wch—Pabyddiaeth — Y Gwelüant Cyfansodd- iadol-Tân mawr yn Quebec—Ffrwydriad dy- chrynllyd—Y Cclera-Tro galanis—Esboniad newydd helaeth ar Lyfr y Salmau—Dau ddyn dros Baiadr Niagara-Y Bedyddwyr Negro- aidd-Ymweliad Bhagluniaeth—Dygwyddiad galarus—Awyddus i farẅ—Galarus-Texas 3.55-7 Jianion................................•......£57 Hanesiaeth Bellenig— Yr Efengyl yh Spaìn......................•-----858 Drylliad llong ymfudol, a díangfa ryfedd yr ym- füdwyr.....................................°»° Pla y Gwartheg................................ 359 Casnewydd, &c, &c............................ ?59 î.'anion.................>......................36 ~) Marwolaethau................................. 330 UTICA, N. Y.; ARGRAFFWYD GAN T. J. GRIFFITHS, 1866.