Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

jj§r;^|ggg<-<.. Ihe Postage on " Y Oyfaiìl^ is three cents per auarter, in advance. GYF. XXIX. ^^Ä^ AWST. H tìlRI WLáD* . Y <YUA1H OY Uf> VkA> DAN OLYGIAETH WM. ROWLANDS, UTICA, N. Y. OYNWYSIAD. Gwreiddiol a Betholeàig— Tÿ ac Ystorfa Newydd y Feibl Gymdeithas Frytanaidd a Thramor, &c................. Pregeth Angladdawl, gan y Parch. M. A. Ellis.. Adí'yfyriadau y marferol....................... Deddfau a Barnedigaethau Moses ............. Llythyrau ar Ewrop, gan y Parch. Ẃ. C. Roberts, M. A., New Jersey.......................... Y Tri Brawd a'u Teuluoedd (Pennod II.)....... Tair awr gyda Negroaid........................ Rhy ddiwedd ;r................................ Peroriaeth— " Croeshoeliad"........................• 233 234 237 238 240 2d3 246 247 248 Barddoniaeth— Cyffro Gân.................................... 249 Angau a Thragywyddoldeb.................... 249 Pennillion galarus ar ol yr ymadawedig Daniel Moses.........................•........... 249 Englynion y Marw............................249 Y Cyinry yn America— Rhif a Llafur Ysgolion Sabbothol y Methodist- iaid Calfinaidd yn Americaam y fl. 1865...... 250 Sylw o gydymdeimlad ar farwolaeth y Parch. J. Davies, Blateley............................ 251 Dydd genedigaeth Rhyddid America yn Col- umbia, Pa....... ........................... 261 Cyfarfod Tri-misol y T. C. yn Minnesota.......252 Cymanfa y T. C. yn Butternut Yalley, Minne.. 252 Ymweliad y Parch. Dr. Phillips â Centreville, O. 225 Cymanfa Ddirwestol Floyd, N. Y............... 253 Cymdeithasfa y T. C. yn Dodgeville, "Wis.......254 Missouri.... ................................. 256 Ganwyd..'.....................................256 Priodwyd..................................... 266 Bu Farw...................................... 256 Crynodeb o Helyntion y Byd— Ameeicanaidd.— Tân dinystriol yn Portland, Maine—Haner y ddinas yn lludw—Y Colera —Maintioli Illinois—Aur yn Georgia—Cynydd Texas — Creulondeb a Uofruddiaeth — Caws Gwenwjnllyd^Boddiad galarus-Llofruddiad teulu Cyfan—Gwres amarwoideb yn New York —Effaith ffolineb— Hunan-laddiad — y Tele- graph Traws-Weryddawl.................259-61 Manion...................................... • 261 Hanesiaeth Bellenig— Ymadawiad Mr. Wm. Jones i America......... 261 Y Parch. John Charles, Penhescyn, Môn.......262 Y Parch. E. Hughes, Dinas, Lleyn.............263 Marwolaethau................................. 264 UTICA, N. ARGRAFFWYD GAN T. J. GRIFFITHS, 1866.