Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Ihe Postage on " Y Cyfaill," is three cents per çuarter. in advance " Darllena, Cofia, "5^styI•iŵ., CYF. XXIX. ^J^Ì^^^ RHIF. 354. MEHEFIN. . \f- HE.N WLÄD. T OfUAIH OY Ul> VkA> DAN OLYGIAETH WM. ROWLANDS, UTICA, N. Y CYNWYSIAD. r,î: Gwreiddiol a Detholedig— Pregeth Adolygol, gan y Parch. Jolm Williams 169 Gweddio a Phregethu......................... 171 Dedäfàu a Barnedigaetb.au Moses.............. 172 Llythyrau ar Ewrop, gan y Parch. W. 0. Roberts, M. A., New Jersey.......................... 174 Y Tri Brawd a'u Teuluoedd (Parhad o'r Ben. I.) 176 DadlHynod.................................. 179 Ein tad ddim yn barod i í'arw.................. 180 Y Boneddig Bach mewn côt felen.............. 180 Tunnel y Thames............................. 180 Y Great Eastern, neu y Leviathan............181 Dadleuaeth— Dyn ac Angel..................................182 Awdurdod Victoria a Johnson yn y clorianau.. 182 Gohebiaeth— Y Parch. T. Phillips wedi tirio yn America..... 182 Llythyr o Gymdeithasfa Rhuthyn..........___ 183 Detholion.................................___ 183 Peroriaeth— "Y Bugail Da"................................ 181 Barddonia,eth— Llinellau Croesawol i'r Parch. T. Phillips, Hen- ffordd, ar ei ymweliad ag America, 1866...... 185 YBeibl............................,...........185 Llinellau ar farwolaeth Thomas Charlês Lewis. 185 Seren Bettúehem.............................. 185 Y Cymry yn America— At y Parch. Thos. Phillips, Henftbrdd, oddiwrth Gymdeitha-"i y T. G. yu Llanymddyfri...... 186 ! Cymdeithas Feiblaidd Cincinnati, O...... ..... 180 Beibl Gymdeithas Gymreig Spring Green, Wis. 187 Beibl Gymdeithas Berlin, Wis...............188 Beibl Gymdeithas Radnor a Delaware, O....... 188 Cymdeithas Feiblaidd Portsmouth,O.......... 188 Beibl Gymdeithas Sir Lewis, N. Y............. 189 Cymro gweithgar yn St. Louis, Mo............ 189 Damwain angeuol yn Belicvue, Pa............. 189 Ymosodiad brawychus yn Goldsmith, Vt.....'.. 189 Ganwyd................................... 190 Priodwyd...............................190 BuEarw...................................... 190 Crynodeb o Helyntion y Byd— Amehicanaidd,—(nwd Cotwm 1866-Gweddi yn ile dawns—Tro ffol—Preston King—Y Colera —Ymfudiaeth Ellmynaidd—Jeff. Davis—Hyn- awsedd yn cael ei werthfawrogi-Ein Llyngcs haiarn-amwisgedig—Dwbl yr oedran pennod- edig—Y Wasg Ellmynaidd yn y wlad hon—Y llofrudd Probst-Veto eto—Terfysg gwaedlyd yn Memphis............................. röf Manion...................................... 1 Jo Hanesiaeth Bellenig— Llythyr oddiwrth ein Gohebydd Sefydlog ... 196 Llythyr oddiwrth y Parch. H. O. Bowlands.. 197 Cyfarfod Blynyddol y Eeibl Gymdeithas Bryd- einig a Thramor........ ••••y;,1.............înS Rhyfeloedd ! a son am Ryfeloedd!............. 198 Cymdeithas Gennadol i Wlad t anaan...........199 ' Yr Aberth Iuddewig Olaf...................... 199 Y Colera yn Biverpool........................ 200 Darlith y Parch. J. Phillips, Bangor............ 2jg Clociau hunan-weithiol........................Jp Detholion.....................................-^' Marwolaethau.............................. pt UTICA, N. Y.; AEGBAEEWYD GAN T. J. GRIFFITHS, 1866.