Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

^jffiäjgSpjPî Ihe Postage on " Y Oyfaill" is three cents per qvLarter. in advance. " X)arlleua, OojEia, TSTstŷri»," CYF. XXIX. ^^sÜ^Üh^. RHIF. 353. ŵ MAT. \$S=s K Bti & H W iLÌIPo V <YLA!H 0> Ut> VkA> DAN olygiaeth WM. ROWLANDS, ÜTICA, N. Y; CYNWYSIAD. Gwreiddiol a Detholedig— Dirgelwch Cristionogaeth (Pregeth.gan y Parch. B. H. Evans, Columbus, 0.) (Parhad)...... Cariad yr Ysbryd Glân........................ Llythyrau ar Ewrop, gany Parch. W. C. Roberts, M. A., New Jersey.......................... Trioedd ar Ddirwest........................ Y Tri Brawd a'u Teuluoedd (Parhad o'r Ben. I.) Safon Llythyreniaeth yr Iaith Gyffiraeg........ Y Cyfrif Cennadol yn Wisconsin, arhai o hynod- ion y fl. 1865................................ Effeithioldeb yr Ysgrythyrau.................. Dadleuaeth— Ystrad Flur (Slrata Fhrida).................. Arferiad mewn Claddedigaeth&Ü............... Barddoniaeth— Galwad i'r Ysgol Sabbothol..........,......... Moses Llewelyn.............................. YLlong Ymfudol............................. Dymuniad y Cristion................. ........ Galarnad Gwilym Ap Rhys..................... Cydymdeimlad yn y Brofedigaeth............. TJnoliaeth Cristionogaeth...................... Y DdaUhuan.................................. Bwrdd y Golygydd— Meddyginiaeth Nodedig at y Cholera.,........ 'Hanes y öwrthryíel Mawr yn y Taiaethau TJn- edig,' &c.................................... 137 140 143 144 146 148 151 151 161 152 152 152 152 152 153 153 153 154 154 Y Cymry yn Americà— Y Cymry yn St. Louis, Mo..................... 154 Cyfarfod Llenyddol Y. S. Sefydliad Jackson a Gallia, O.................................... J55 Anrhegiad i'r Parch. W. Eoberts, South Bend, ^Minne....................................... 156 Donation yn Chicago......................... 157 Cymdeithas Feiblaidd New Cambria'.Mo'.'.'.'.'.'.. 157 Cymdeithas Gennadol y T. C. yn Sir Oneida, Lewis. a Madison............................ 158 Cyfarfod Beibl Gymdeìthas Cáled'onia ä Portage Citỳ......................................... 158 Adfywiad Crefyddol yn Columbus, O........... 158 Y Casgliad ,yn Sir Oneida at Gápel y T. C. yn Pittsburgh, Pa___.......................... 159 Gan wyd....................................... 159 Priodwyä..............................•....... 159 Bu Farw................••••..................159 Crynodeb o Helyntion y Byd— Amemcanaidd. — Llofruddiaeth Ddychrynllyd —'-Strifce"—Teulu o alarwyr—Y Gwyddelod yn erbyn y Negroaid—-Y Cynhwrf Ffeniaidd— Y Colera yn mhlith y Moch a'r Ieir—Papyr o Goed—Y Pysgodleoedd—Adfywiad Creíýddol - Marw mewn Gweddi—Yeto Aneffeithìol.. 162-5 Manion.................................•.....135 Hanesiaeth Bellenig— Llythyr oddiwrth ein Gohebydd Sefydlog------- 105 Marwolaeth a Chladdedigaeth y Pai'ch. Foulk Evans, Machynlleth.----.................... 166 Marwolaeth á CMaddedìgaeth y Parch. O. Jones, Pwllheli.................................... 167 Marwolaeth Glan Alun........................ 163 Llanuwçhllyn...............A................ 168 Marwolaothau................................ 168 UTICA, N. Y.; ABGEAFFWYD GAN T. J. GEIFFITHS, 1866.