$gpja^tjTf?< < î/ie Postage oìi " l7' Cyfaill,v is three cents per auartcr. in advance. iOLn " _Darlleixa, Oofi.*,,, ",$r_ty-:_-iíW CYF. XXIX. ,^_i_^ì-_s^ v <YLAIH Or UP VkA> DAN OLYGIAETH WM. ROWLANDS, UTICA, N. Y CYNWYSIAD Gwreiddiol a Detholedig— Llythvrauar Ewrop, gany Parch. W. 0. Eoberts, M. À., New Jersev.......................... Y Beibl mewn Hanesyddiaeth (Parliad)........ Yr Ysbryd Glân; ei anf'oniad a'i waith, &c.; llofí- ion o bregeth y diweddar Barch. John Eiias.. Coüant y Parch. Daí'ydd Charles.............. Y Sanhedrim Iuddewig.................. Llythyr oddiwrth Gymanfa y T. ('. yn Mhenn- sylfania, America, at Gyinanfa Gyffredinol y Methodistiaid Calfinaidd yn Nghymru....... 81 Hysbysiad Taí'arnwr........................ 83 Ewy'n marw'n rhydd .................... ... 84 Mis Ionawr___............................ ^ỳ Gwaith y Dyforyn...........................• 85 ('adw gair â Phlentyn ........................ 85 Y Dderwen Frutana dd....................... 8i Y Pren C'orcyn............................... 86 Molin Sidan yn Derby,....................... 85 Bwrdd y GoJysfydd— Golygiadau newydd (ini) ar Gadwedigaeth Bab- anod..... '............................. 85 Peleni (Ptlh) .............................. 85 Barddoniaeth - Mae llais yn y bedd yn eich galw.......... 87 YTrysorPenaf.............. ............ 87 Bydd barod i gwrdd â dy Dduw............... 87 Cerdd Genedígarol .......................... 87 Er eôf am Miss Gwen P. Robcrts. H. Patent ... 8S Englynion i Ddocthineb................... 56 YrEi'ra.................................... 88 Y Cyairy yn Ameriea— Maes ehang i lafur ac anturiaeth........... 89 Anrheg i Weinidog yn Jolmstown, Pa ......... 89 Cydnabyddiaeth Dctiolchgar i Mr.'J. P Morgan 89 Caredigrwydd i Weinidog yn Columbus ,0..... 80 Pumed Arddangosfa Y. S. y T. C. yn New York 9( Oddiwrth Mr. Joseph Parry, Danville, Pa., at Gymry Aiuerica.......... ....... ; 90 í'yfarfod y Feibl Gym yn Mhittsburgli \ Pa'.'.'.' 90 Beibl Gymdeithas Rome, N. Y................ 91 Beibl Gymdeithas lîacine a'r eyffiiiiau.'....... 1)1 ('asgliad y Parch. Wm. Parry, Pittsburgh, Pa , at Gapel y T, C. yn Mhittsburgh, jn mhlith y cyf- undeb yn Nhalaeth New Yorlc..........'..... 92 Ganwyd........................... 92 Priod wyd.........................'.'.'.......'.". 92 Coflantau a Marwolactb.au..'.'.................'. 93 Mr. O. H. Rowlands, o America............... 96 Crynodeb 0 Helyntion y Byd— AmbbicanaIDP — Ffrainc ac America—Yeto y Llywydd — Newyddion o Alabama—Potes a Choffi yn lle Gwirodydd — Newyddiaduron Bradwriaethol i gael eu hatal............ Haolioni digymhar—Pla y Gwartheg—Y Gwa- haniaeth-Ciaidd Goleuni newydd yn South Carolina - Pabyddiaeth yn y Talaethau Uned- ig—Cyfnewidiad er gwell-Cotwm yn y Dê— Ystorm ddychrynllyd o eira. a cholled bywyd -Effaith Eerosene.................... 99 Manion..................................... 99 Hanesiaeth Bellenig— Suddiad yr agcrloug "London"............... 100 Tanchwa'ddychrynllyd yn Wigan.............. 100 Beddrod U Larsing........................... 101 Y Conadau................................... 10! Senedd Prydain................................ 102 Pia y Gwartheg .............................. 1( 2 Effoi'thiau Tybacco........................... 102 Tanchwa Pw'll Glô y Gethin................. 102 Brutus wedi marw............................. 102 Mmion...................................... 103 Mar wolaethau................................ 104 UTICA, N. Y.; ARGRAFFWYD GAN T. J. GRIFFITHS, 1886. ^stî^Tc -