Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

'!%•% Fost&s/p on " Y Cyfaill," is three cents per quarter, in advance. ÇYF. XXIX. ^J2^û-ss^ "" RBIF. 350/ CHWEFROR. HEN WLAD* r OfLAIH 0> U1î> VU> DAN OLYGIAETH WM. ROWLANDS, UTICA, N. Y. CYNWYSIAD, GwreiddW a Detholedig- Y Flwyddyn 1866 a Chwymp Anghnst.......... Y Beibl mewn Hanesyddiaeth.................• • Araith o blaid y Feibl Gymdeithas.... ......... Mr. HughThomas, nn o'rtadanMethodistaidd, athald Mr. D. H. Roberts NewYork......... Cofiant y Parch. Dafydd Charles................ "Yr Indiaid Cymreig," eto...................... Ymddyddan rhwng Mr. TrumanaMiss Hunting- ton, mewn perthyna3 i ddawnsio, &c ........ Briwsion....................................... Bwrdd y G^lygydd— Gofyniadau...........•..............«........ Barddoniseth— Englynion Byrfyfyr i'r Cyfaill................. Beibl Pryda^.................................. Ar ol Mrs. Ann M. Jones, merch i Mr. Thos. M. Jones, Steuben.......•...................- • •,; Y "Parlies".................................... Galareb ar ol EIizabeth Davies............... Cwyn y Bachgen Dall o 'i enedigaeth............ Meddyl-ddryeh Plentyn........................ Y Cymry yn America— Llongyíarchiad hen Gyfaill..................... Y Parch. W. C. Roberts, A. M., a Choleg Prince- ton ,........................................ Cymanfa Ddirweatol Talaeth C. N.............. Y Gymdeithas Feiblaidd yn Cincinnati, Ohio___ 58 Cyfarfod Beibl Gymdeithas Swyddi Jackson a Gallia, O..................................... 60 Eglwys y T. C. yn Racine, Wis................. 60 Cyfarfod Beibl Gym. Waterville a'r cylchoedd.. 60 Beibl Gymdeithas Utica a'r cylchoedd.......... 61 j Cydnabyddjaeth i Weinidog.................... 62 i Joseph Parry, Danville, Pa___................. 62 ! Anrheg i Mr. David Hughes, La Crosse, Wis.... 62 ; Ganwyd....................................... 62 | Priodwyd...................................... 62 > Bu Farw....................................... 63 ; Crynodeb o ffelyntion y Bydr- | Ameeicanaidd—Nifer y MUwyr o'r amrywiol ; Dalaethau yn ystod y rhyfel—Y Telegraph • Traws-VVeryddawl-Y Guerriliaid — Addysgu > Negroaid hentucky — Dirgelwch yn dod i'r ! pmlwg—Gwiu yn Califfornia—Negroaid o Tex- ! as yn cymeryd Dinas yn Mexico—Cydwybod- ! ol-I Palesüna- Bron a myn'd—Yr Indiaid— ! Negroaid i gael pleidleisio—Llafur yn South ! Carolina—Yspeiliad helaeth-Hîn oer....... 68-9 \ Manion...................•«•.••»........•......69 ; Hanesiaeth Bellenig— 1 Lltyhyr oddiwrth ein Gohebydd Sefydlog......70 PlayGwartheg...............•...... .......... 72 Y Pab druan !.................................. 72 ! Marwolaethau..........í.....,...........*..... 72 ' üSìf&JI l-t^ UTICA, N. Y.; ARGRAFFWYD GAN T J. E*l