Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

The'Postage on tfce Cyfaill wben sent singly, or to different addresses, is si* cents per auarter ; but in packaiîes of four or more copies, sent to one addbess, the postage ìs only six cents a year, to be paid in advance. ""*** DARLLENA, COFIA, YSTYRlA. A Welsh Newspapee. ) îssued Semi-Mohthly. ) Edited by Wm. Eowlands, Utica, N. Y. ■'-1 Pbice Two Dollabs a Yeae, Rhif. 341.] RHÁGFYR 15, 1865. [Gyf. XXVIII. OYNNWYISIAD: Gwbeiddiol a Detholedig___Dirgelion y Beibl......... 369 "Hwyliwch ymaataffl.".........................- 371 Llythyr oddiwrth Gymanfa y T. C. yn Ohìo, Gogledd America, at Gymanfa Gorfí'oredig yT. C. yn Ngbym- ru.................................................373 Natur a*i Deddfau (Parhad)....................... 374 Patagonia (Parhad)................................ 375 Babddoniaeth,—Cân Nadolig.......................... 366 Cân Miriam, wrth wylio Moses yn ei gawell Uafrwyn 377 Galar rhieni ar eu hanwyl ferch.................... 377 Y Ctmbt yn Amebica ,—Ymffrostiaf yn y Groes......... 377 Ymweliad â New Cambria......................... 377 Cymdeithasfa y T. C. yn Waukesha, Wis............ 378 Cyfarfod Tri-misol y T. C. yn "Sion," Minne... Cwrdd Beiblau........................... - 378 379 Ganwyd............................................ 379 »j;*'í Priodwyd........................................11 379 Cofiantaua Marwolaethau.......................... 3W Cbtnodeb o Helyntion y Byd.—Americakaidd.—Cen- nadwri y Llywydd—Adroddiad yr Ysgrifenydd Bhy- felawg—Adroddiad y Lieutenant General—Alabama —Georgia.......................................... gg^ Hanesiaeth Bellehig.—Marwolaethau................ 382 Bwbdd y Goltgtdd.—Gair at ein Derbynwyr a'n Goheb- wyr ar ddiwedd y flwyddyn, &c..................... 382 (Sfomìẁid k !§d]}QWx%. DIRGELION Y BBIBL; PA FODD YK YDTM I WEITHREDU YN MHERTHYNA3 IDDYNT. GAN Y PARCH. JAMES M'COSH, LL. I). [Parhad o du dal. 305. Nid yw yn beth anghyöredin i'r rhai a gwynant fod rhai o athrawiaetb.au y Beibl yn dywyll ac amheus, eu cyferbynu hwynt â sicrwydd tybiedig gweithred- oedd anian fel y maent wedi eu chwilio allan gan y deall dynol. Pau yn gwrthod yr Ysgrythyrau, cy- merant arnynt roddi hyder mawr ar gyfarwyddiad- au rheswm digynorthwy. A gallasai fod yr wrth- ddadl hon yn meddu rhywfaint o hawl i'n sylw, pe gwir faasai fod pob peth yn y byd o'n hamgylch yn rhydd oddiwrth amheuaeth a dyryswch. Ond y gwir yw, nad oes I natur oleu a heulwen yn uni<>-, y mae iddi hefyd ei chymylau a thywyllwch. Un 'o ddylanwadau daionus Dadguddiad yw, ei fod wedî taflu dylif 0 oleuni ar lawer o bynciau perthynol î bechod ac iachawdwriaeth, a'r berthynas sydd rhwng Duw â'n byd ni, ag oedd o'r blaen wedi eu gadael yn nghaddug tywyllwch. Pa fodd y mae i bechad- ur gael ei gymmodi â Duw ? I ba le y mae'r enaid yn myned yn angau ? Gofynion y w y rhai hyn nad yw crefydd natur yn rhoddi yr un ateb boddhaol iddynt. Mae yn wastad yn annog y meddwl pryd- erus i wneyd yr ymofynion hyn, heb un ateb bodd- haol i'w gynyg iddynt. Ac y mae hyn yn fy arwain i grybwyll pa beth yw meddwl y gair " Dirgelwch " yn yr Ysgrythyrau. Nid yw yn meddwl, fel mewa iaith gyffredin, ryw beth cuddiedig, o hyd yn gudd- iedig, ond rhyw beth ag oedd unwaith yn guddied- iedig, ac sydd yn awr yn ddadguddiedig. Oddiwrth hyn yr ydym yn darllen am y " dirgelwch oedd wedi bod yn guádiedig er ys oesoedd yn awr toedi ei ddad- guddio ;") Eph. 3. 4, 5, 9 ;) ac mai "Mawr yw dirgd- wch duwioldeb, Duw a ymddangosodd yn y cnawd," (1 Tim. 3. 16.) I'r gofyniad Pa fodd y cyftawnheir dyn