Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

The'Posta^e on the Cyfaill when sent singly, or to different addresses, is s%x cents per quarter ; but in packages of four, or more copies, sent to one addbess, the postage is only six cents a year, to be paid in adyance. A Welsh Newspapeb. ì Issued Semi-Monthly. j Edited by Wm, Eowlands, ütica, j», Y. { Pbice Two Dollabs a Yeab, Rhif. 346.] RHÁGFYR 1, 1865. [Cyf. XXVIII. GWBEIDDIOL A DETHOLEDIG aidd Americanaidd____ " Yn y Dechreuad " — Patagonia.............. Natur a'i Deddfau..... Basgedaid o Friwsion.. O Y N N W -Jubili y Gymdeithas Feibl- 357 357 358 359 Babddoniaeth.—Myfyrdod ar Gariad Duw............. 360 Hawddgarwch Dirwest............................. 3G0 Myrddin Wyllt (Parhad)........................... 360 Galar Rhieni ar Farwolaeth Dau o'u .Plant.......... 361 Y Ctmby tk Amebica.—Beibl Gymdeithas Radnor a Del- aware, Ohio.................................. 361 Casgliadau y Parch. Joseph E. Dayies............. 361 YSIAD: Cyfrifon y T. C. yn Mhenycaerau.................. 362 Mrs. Lincoln—-Yr Indiaid Cymreig.............. 362 Ganwyd........................................... 362 Priodwyd.......................................... 362 Cofiantau a Marwolaethau.......................... 362 Cbynodeb o Helyntion y Byd.—Amebicanaidd.—Ad- wneuthuriad ( Reconstructiim ) — V Fôr-Ladrones " Shenandoah "—Newyddion Pwysig o Mexico — Beth sydd yn y Gwynt—South Carolina........... 366-7 Hanesiaeth Bellenig.—Y Parch. W. EUis............ 367 Manion.......................................... 367 Marwolaethau .................................... 367 Bwedd y Golygydd.--•lawnderau Cvdraddol, &c........ 368 ëtomìẁioi ix §d\]àŵÌQ. JUBILI Y GYMDEITHAS FEIBLAIDD AMERIC- ANAIDD. Anerchiad oddiisrth y Parch. William Roberts, D. D., New Yor/c, at Gymry y Talaethau Unedig ar yr ach- lysur. Anwyl GtYFbillion.—Gan mai angen ein cenedl ni am y Beibl a roes enedigaeth i'r drychfeddwl gogoneddns a haelfrydig, " Os ceir Beibl i Gymru, paham na cheir un i'r Byd ;" a chan fod ein cenedl ni wedi hynodi ei hun mewn ffyddlondeb a baelfryd- edd gyd ag Achos y Beibl yn y wlad hon, yn gystal a'r Hen Wlad, teimlwyf yn galonog a hyderus, wrth eìch cyfarch ar yr achlysur o Ddathlu Blwyddtn Jobili y Gymdbithas Feiblaidd Americanaidd. Yr oedd y Flwyddyn yn dechreu yn mis Mai di- weddaf; ac felly chwi a welwch fod chwe' mis o honi wedi myned heibio ; ac hyderwyf y bydd i chwi yn y chwe' mis dilynol arddangos mwy o dde- ffroad mewn zel, egni, haelfrydedd, a gweddi o blaid y Gymdeithas, nag arferol. Y mae Duw yn ei Ragluniaeth wedi agor tíriogaeth ëang y Dê i ledaeniad y Beibi. Teimlír yno amddi- fadrwydd mawr o'r Ysgrythyrau santaidd. Y mae pob dosbarth o'r boblogaeth yn taer ddymuno am gyflenwad newydd, a helaeth o honynt. Cynydda y gwaith yn mhlith y Negroaid rhyddedig mewn maintioli a dyddordeb anghyffredin. Ymddengys fod Bwrdd y Trefnwyr wedi gorchymyn, yn ddi- weddar, argraffu yr Efengyl Santaidd gan Ioan, mewn argraff-lythyren frâs, i'w roddi neu ei werthu i'r rhai rhyddedig sydd mewn oedran, ac i'w ddefh- yddio mewn Ysgolion, yn y rhai y gall y trueiniaid hyn ddysgu darllen Gair Duw cyn en marwolaeth, am yr hyn yr arddangosant awyddfryd a dymuniad angerddol. Y mae Goruchwyiwyr o gymeriad da, ffyddlon, ac efengylaidd, wedi eu hapwyntio eisoes yn Nhalaeth- au Yirginia, Tennessee, North Carolina. South Car-