Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

The Postage on tte Cyfaill when sent<singly, or to different addresses, is six cents per çjuarter ; but in or more copies, sent to one address, the postage is only six cents a year, to be paid in advance. packages of four. DARLLENA, COFIA, YSTYRIA. A Welsh Newspaper. ) Edited by Wm, llowlands, Utica, N. Y. {price Two Dollars a Yeab. Issued Semi-Monthly. Rhif. 345.] TACHWEDD 15, 1865. [Gyf. XXYIII. C Y N N W Gwreiddiol a Detholedig.—Gwir Fawredd Pregethwr 337 Pedr yr Apostol......................,............. 340 Y Gwydraid Cyntaf................................341 Rhy w beth rhyfedd mewn pregethu................ 343 Babddoniaeth.—Yr Hâf yn marw....................■ 'ö** Ymffrostiaf yn y Groes............................. 344 YMessiah.......................................... 345 Y CîMBY yn Amebica .—Y Wladychfa Gymreig.......... 345 "Tysteb Genedlaethol Bowlands ".................. 346 Cyfrif Blynyddol Eglwys y T. C. yn Nosbarth Welsh Prairie,A.D. 18G4.................................. d*7 Y Paroh. W. M. Evans.............................. 347 Gohebiaetb.au Toreithiog........................... 347 Damwain Angeuol yn Bellevue.................. 347 Ganwyd........................................... 347 Coûantau a Marwolaethau.......................... 347 Y S IA 13 : Cryîiodeb o Helyntion y Byd.—Amebicanaidd.—-Cy- hoeddiad Dydd Diolchgarwch Cenedlaethol—Dam- wain Ddychrynllyd or Afon Hudson—Tra hynod—Y Colera—Dedfryd Wirz—Jeff. Davis—Y Llywydd a'r Deheuwyr—Llywiawdwr South Carolina—Mexico— Damwaìn hynod—Yr Etholiadau Talaethol—Georgîa —Taith Briodasawl yn yr Awyr—Arkansas—Dinystr Glo..................."......................... 348-9 Manion.............................................349 Hahesiaeth Bellenig.—Llythyr oddiwrth ein Goheb- ydd Sefydlog....................................... 350 Llanelwy.................. .................. 351 Cendl........................."'*.................351 Manion............................................ 351 Marwolaethau...................................... 351 Bwbdd y Golygydd.—Anmhleidgarwch Prydain, &c... 353 (Stetŵíncrl k §á\]à£ÌsxQ. GWIR FAWREDD PREGETHWR. SSf RHAODRAETHAWD Y PAKCH. HENRY REES I GOFIANT Y DIWEDDAR BARCH. MOSES PARRY. Yn Ninbych, ar y 13eg o Chwefror, 1855, pe dy- gwyddasai i ẁr dyeithr fod yn pasio drwy y dref, fe gawsai weled fod yr olwg arni ar ryw ran o'r diwr- nod hwnw yn lled debyg ag y mae trefydd byehain Oymru yn yinddangos yn gyffredin ar y Sabbothau. Yr oedd y masnachdai ,o'r bron i gyd yn gauedig, ac yma a thraw amryw o dai parchus y dref i'w can- fod a gorchudd eu ffenestri wedi ei dynu i lawr. Nid hir y buasai yr ymdeithydd cyn deall mai claddeá- igaeth oedd yno, canys gwelsai weddiüion y treng- edig yn cael eu gosod ar elor-gerbyd. a'i gyfeillion. rhai o'r dref, a rhai o'r cymydogaetb.au oddiamgylch iddi, yn ymgynull yn dorf luosog i'w hebrwng i dỳ ei hir gartref. Naturiol fuasai i ddyn felly ofyn—Pwy oedd hwn, a pha beth oedd ynddo ef', fel ag i beri i'w farwol- aeth, fel hyn, achlysuro y fath gynhwrf yn mysg ei gydwladwyr ? A oedd efe yn ŵr anrhydeddus yn y byd, neu yute yn ddyn 0 feddwl a thalentau anghyff- redinol ? Am y cyntaf, mae'n wir, fe allasai gasglu ei hunan yn ebrwydd nad oedd ond dyn cyffredin o ran ei amgylchiadau, canys nid oedd ond ychydig o fawredd y byd hwn yn addurno ei gladdedigaeth, na neb o'r dosparth uchaf o blant dynion i'w gwel- ed yn mysg y lluaws a hebryngent ei gorff marwot i'r bedd. Ac am yr ail, mae'n rhydd i mi ddywed- yd, pe gofynasid y cwestiwn i mi, yr atebaswn :-— " Na, nid yn mawredd ei alluoedd, chwaith, yr oedd hynodrwydd y marw yn gynwysedig." Ac yn wir, mi a allaswn ychwanegu, a dywedyd. "Pe buasai yn ŵr 0 dalentau ysblenydd, ni buasai hyny ynddo ei hun yn gl0d yn y byd iddo ef, nac yn ddim at deil- yngu iddo gladdedigaeth anrhydeddus heddyw." Paham y canmolid dyn ara gynneddfau naturiol ei feddwl, mwy nag am nertli neu degwch ei gorff—