Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

The Postage on the Cyfaill when sent singly, or to clifferent addresses, is stx cents per quarter ; but in packages of foui, or more copies, sent to one addbess, the postage is only six cents a year, to be paid in advance. DARLLENA, COFiA, YSTYRIA.' A Welsh Newspapeb. \ ISSUED SEHI-MONTHLY. J Editeâ by Wm. Eowlands, ÎJtiea, 3f. y. Pbice Two Dollabs a Tbab. Rhif. 344.] TACHWEDD 1, 1865. [Cyf. XXVIII. CYNNW Gweeiddiol a Detholedig.—Dyledswydd yr Eglwysi at eu Gweinidogion, neu Fugeiliaid................... 321 Llong-ddrylliad hynod, neu gyd-ymddyddan rhwng dau gydymaith (Parhad)........................... 323 Tr Angenrheidrwydd am Ddadguddiad Tchwanegol 325 Defod Claddedigaeth yn China...................... 326 Darganfyddiad Bhyfedd............................ 327 Ffeithiau anhygoel mewn Daiaryddiaeth............ 327 Babddoniaeth.—Myrddin Wỳllt (Parhad).............. 328 Llinellau ar farwolaeth Anne a Humphrey Williams 328 Crist yn y llong................................... 328 Y Cymby yn Amebioa,—Cymanfa y T. C. yn TJtica......329 Cymanfa y T. C. yn Moriah, Swydd Jachson, Ohio.. 331 Priodwyd.......................................... 331 Cofiantau a Marwolaethau.......................... 331 Y S I A13 : Crynodeb o Helyntion y Byd.—Americanaidd.—Y Ddai- argryn yn Califfornia—Ffrwyth Diwygiad—P. Cart- wright-CospiEncilwyr-Mississippi—Texas—Alexan- der H. Stephens—Kentucky—T Colera—Y Colera yn Lloegr—Llythyr y Llywydd at Lywiawdwr North Carolina—Camlas Dutch Gap.................... 332-4 Manion.............................................334 Hanesiaeth Bellenig.—Tr Eglwys Sefyâleäig......... 334 Mr. Bright a'r Llywodraeth....................... 334 Coburg a:r Cofadaü................................,334 Usls:—Merthyr Tydfil—Darganfyddiad esgyrn dynol. 334 Manìon............................................ 335 Marwolaethau...................-...................-'335 Bwbdd y Golygydd,—Cymdeithasfa Pittston, Pa,, &e... 33G (Stombòíal a gd^Iẃig. DYLEDSWYDD YR EGLWYSI AT EU GWEINI- DOGION, NEU FUGEILIAID. ' 'Ao os Timotheus a ddaw, edrychwch ar ei fod yn ddiofn çyda chwi; canys gwaith yr Arglwydd y mae yn ei weithio, fel finau."—1 Cor. 16. 10. Mae gair yr Arglwydd yn rhëol berffaith o ffydd ac ymarferiad. Nid yn unig y mae yn fuddiol i ath- rawiaethu, i argyhoeddi, i geryddu, ond hefyd i hy- fforddi mewn cyüawnder; fel y byddo dyn Duw yn berffaith, wedi ei berffeithio i bob gweithred dda. Y mae i bob swydd a sefylìfa ei dyledswyddau cyfat- xebol. Er enghraifft, y mae dyledswydd rh'íeni, y rhai a orphwysant ar y tad a'r fam ; a rhai meibion a merched, gorphwysedig ar yplant. Y mae dyled- swyddau bugeüiawl, pa rai a orphwysant ar weini- dogion yr Arglwydd Iesu Grist; a rhai cyferbyniol o angenrheidrwydd; y rhai a orphwysant ar eglwysi Cristionogoì i'w cyíiawni tu ag afc eu gweinidogion. At y rhai hyn y gelwir eich sylw yn beanodol ar yr achlysur presenol. Lluosog ydynt yr ysgrythyrau a gyflwynant y pwnc yma i'ch sylw. Wrth ysgrif- enu at yr Hebreaid, dywed yr apostol—" Ufudd- hewch i'ch blaenoriaid,* ac ymddarostyngwch: oble- gid y maent hwy yn gwylio dros eich eneidiau chwi," &c.~Heb. 13. 17. Wrth ysgrifenu at y PMlippiaid, dywed yr un apostol—"Derbyniwch ef gan hyny yn yr Arglwydd gyda phob llawenydd; a'r cyfryw rai gwnewch gyfrif o honynt;"' h. y. anrhydeddwch hwynt.— Phil. 2. 20. Ac wrth ysgrifenu at y Thes- saloniaid, y mae yn fwy eglur a phennodol byth— "Ac yr ydym yn attolwg i chwi, frodyr, adnabod y rhai sydd yn llafurio yn eich mysg, ae yn eich l]yw- odraethu chwi yn yr Arglwydd, ac yn eich rhybudd- io ; a gwneuthur cyfrif mawr o honyat mewn car- iad, er mwyn eu gwaith."—-1 Thes. 5. 12, 13. Yr un ysbryd a dyben a amlygîr mewn cyfeiriad at Tim- *Tn ol y cyf. Saesonaeg—y rhai sydá a lîywodraeth <ìros- och chwi; yr hynafernir yji ddarlleniad agosachi'r gwreiäd- iol.~ G-ol,