Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

The Postage on the Cyfaill when sent singly, or to difi'erent addresses, is st% cents per çruarter ; but ía pacltages of íour, or more copies, sent to one addbess, the postage is only six cents a year, to be j>aid in adyance. A "Welsh Newspaper. 1 I6SUED SEMI-MONTHLY. j Editeá by "Wrn. Eowlands, ütioa, H. Y -j Pbice Two Dollabs a Yeab, Rhif. 342.] HYDREF 1, 1865. [Gyf. XXVIII. G Y N N W Gwbeiddiol a Detholedig.—Cofnodau o Bregeth, a dra- ddodwyd gan y Parch. John Elias........,........289 Penderfyniadau y Cristion.......................... 291 YBywyd Dynol................................... 292 Cyfoeth yn beryglus............................. • - 292 Amser..............................................292 Darllen yr Hen Destament..........................293 Peifiannau Pwytho................................ 29* Babddoniaeth.—Hollbt esenoldeb Duw................ 295 Lllinellau ar Briodas y Parch. W. Thomas (Islwyn).. 295 Dychymyg......................................... 295 Perobiaeth.—"Newart''........................... • • 296 Y Cymby tn Amebica,—Y Wladychfa Gymreig..........297 Y Wladychfa Gymreig............................. 297 Beibl Gymdeithas S wydd Lewis, N. Y.............. 297 Y S I A13 : Ganwyd........................................... 297 Bu Farw........................................... 297 Cbtnodeb o Helyntion y Btd.—Amebicanaidd.—•Teim- ladau y Dê—Rheithiwr Negroaidd—Gŵyl Negroaidd —Gwraig yn saethu ei gẁr mewn chwareidy yn ohi- cago—Prawf Wirz—Y Cadf. Meade—Aur, &c—Par- dynu............................................... 299 Manion............................................ 300 HaNesiaeth Bellestig.—Llythyr oddiwrth ein Goheb- ydd Sefydlog......................................300 Y Cholera yn Twrci................................ 301 Cyfarfod Blynyddol Capel y Drindod, LlaneUi, &c. 301 Manion......,..................................... 302 Marwolaethau ..................................... 303 Bwedd y Golygtdd — CymanfaoeddDyfodolyT. C, &e. 3C4 <8taìbbi.crl u §d\iàtìsxQ> COFNODAU O BREGETH A DRADDODWYD GAN Y PARCH. JOHN ELIAS, TN Y FL. 1824 ; ySGHIFENEDIG WRTH EI GWRANDO, GAN MR. HOBT.H.WILLIAMS, (YN AWR O WISCONSIN,) YN NGHAPEL GWALCHMAI, MON. "Canys un Duw sydd, ac un cyfryngwr hefyd rhwng Duw a dynion, y dyn Crìst Iesu."—1 Tim. 2. 5. Mae athrawiaeth cyí'ryngaeth Crist o'r pwys rnwy- af; cyfryngaeth Grist yw'r ffordd i gymodi â Duw, riC unig syifaen gobaith i bechadur, á'r unig Iwybr i -bd yn ddedwydd bytli ; dyma ganolbwynt sylwedd yr Efengyi. Ni welir cyfryngdod Crist wrth oleuni ẁeswm. Mae rheswm natur yn dangos bod Duw ; ond nis geliîr trwy reswm na goleuni natur wybod ain y Cyí'ryngwr, yr Efengyl sydd yn dwyn y wy- bodaeth hon. Mae yr Aposíol yn nechreu pennod 7 testun yn dyweyd—"Cynghori yr ydwyf ani hyny, yû mlaen pob peth, fod ymbiliau, gweddiau, deisyf- iadau, a thalu diolch dros bob dyn." Fel pe buasai yn dyweyd, Gofalwch bob amser fod cyìch eich gweddiau a'ch diolch yn ddigon è'ang. Mae yn ddyledswydd arbenig arnom weddio, a cìioioh dros bawb. Os carwn ein cymydog fel ni ein hunain, nì a weddi'wn am bob peth sydd yn ddiffygiol, ac a ddiolchwn am bob cysuron y mae yn cu mwynhau. " Dros bob dyn," h. y., " dros freninoedd, a phaw'b sydd mewn goruchaSaeth,*' &c. Mae yn debygoi eu bod yn dueddol y pryd hyny i esgeuìuso gwedd- i'o dros freninoedd. Yr oedd eu breninoedd hwy yn bagauiaid ae yn erlidwyr ; er hyuy, gorchymymr iddynt gael y lle blaeaaf yn eu gweddiau. Ac os oedd yn ddyledus arnynt hwy weddio, a dioîch círos freninoedd o'r fath, pa faint mwy y dylem n! wetîcl- io dros freninoedd Cristionogol a thadmäethol ? Y dyben 0 hyn : "Fely gallom ni fyw yn lîunycM ac ya heddychol," &c. Yv ydym ni jn cael byw felly, "yn llonydd," heb un ddeddf i'n eymhell i'r hyn sydd ddrwg, &c. "Canys hyn sydd dda a chym- eradwyger bron Çuw ein ceidwad, yr hwn syclcl yn