Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

The Postage 011 the Cyeaill when sent singly, or to djifferent addresses, is we cents per ajtarter ; but in paciages of íout, or more copies, sent to one addbess, the postage is only six cents a year, to be paid in advance. "DARLLENA, OOFIA, YSTYRlA A Welsh Newspapeb. ì ISSUED SEMI-MONTHLY. } Edited by Wm. Rowlands, ütica, K. Y Pbice Two Dollabs a Yeab, Rhif. 341.] MEDI 15, 1865. [Cyf. XXVIII. OYNNW Gwbeiddiol a Detholedig.—Y Chweched Gorchymyn 273 Anerchiad dros yr Achos Dirwestol................. 275 Cynnwrf rhwng Brodyr—Sylwedd Pregeth, gan y di- weddar Barch. Wm. Jay, o Bath.................... 276 Bugeiliaeth Eglwysig..............................277 Pechod yn gosp ynddo ei hun...................... 278 Gemau a detholion............................... 278 Babddoniaeth.—Myrddin Wyllt (Parhad).............279 YBeibl............................................ 279 Yr Ysgol Sabbothol.................................279 Mi garwn fod yn Angel.............................279 1 Cymby yn Amebica.—Ffrwyth erbyn dydd y cyfrif— 280 Ganwyd........................................... 280 Priodwyd.......................................... 280 Bu Farw.....................................___280-1 YSIA13: Cbynodeb o Helyntion y Byd.—Amebicanaidd.—Prawf Wirz—Y Cadf. Lee—YNegroaid— Y Cadf. Johnston— Ymosoaiad ar Heddgeidwad gan gath—South Caroì- ina—Y Telegraph Traws-Weryddawl—Jeff. Davis— Gwin Americanaidd—Eglwysi y Dê—Jubili y G-ym- deithas Feiblaidd Americanaidd— Heddwch â'r Inâ- iaid............................................. 281-2 Manion............................;............... 182 Hanesiaeth Bellenig—Cymdeithasfa Llangeitho.....282 Llenyddiaeth Ysgrythyrol.......................... 285 Ymweliad y Frenines â Germany................... 286 Madagascar, &c, &c................................ 286 Manion............ ................... 287 Marwolaethaú .................................. 287 Bwbdd y Golygydd,—CymanfaoeddDyfodoly T. C, &c. 288 êfemìîbtal u §d]iàùx%. Y CHWECHED GORCHYMYN. PBBGETH, GAN Y PAHCH. K. H. EVANS, COLÜMBÜS, OHIO. [Parhad o du dal. 261.] IH. Edrychwn a oes gau awdurdodau gwladol hawl i gymeryd bywyd dyn laddo ddyn arall yn fwriadol. Nid oes eisiau ymhelaethu ar y pen hwn, canys mae yn amlwg fod, " A dywallto waed dyn, trwy ddyn y tywelltir ei waed yntau." Ac i ddang. os nad yw y dyn hwn mewn an modd i osgoi y gosp- edigaeth, fe ddywedir—" Os daw dyn yn rhyfgyus ar ei gymydog, i'w ladd ef trwy dwyll, cymer ef i farwolaeth oddiwrth yr allor." Ac felly y gwaaawd â Joab. Ac os bydd i mi drochi fy nwylaw yn ngwaed fy nghyd greadur, cymerwch fi i'r crogbren o'r pwl- Pud. Mae lladd dyn a wnawd ar ddelw Duw yn un o'r pechodau mwyaf ofnadwy y galiwn feddwl am dano. "Nid oes i un lleiddiad dyn fywyd tragywydd- ol yn aros ynddo." " Ond bydd eu rhan yn y llyn' sydd yn llosgi o dân a brwmstan." Yr wyf yn credu, nid yn unig fod gan yr awdur- dodau gwladol hawl i gymeryd bywyd y llofradd, ond hefyd eu bod yn pechu wrth beidio ; canys mae Duw yn dyweyd, " A'u tir ni lanheir oddiwrîh y gwaed a dywallter arno, ond â gwaed yr hwn aìì iy- walltoÛd.^ Felly, os gwna unrhyw lywodraeth ar- bed bywyd y llofrudd, fe wna Duw ofyn gwaed y llofruddiedig ar law y llywodraeth hono. Dyma un o bechodau mawr y wlad hon, arbed bywyd llof- rüddion, a hyny yn aml am arian. A braidd na fecld- yliwn fod rhyw waed yn galw am y gwaed sydd wedi bod yn cochi ein meusydd am y pedair blyn- edd diweddaf. Gwaed Negroaid, mae yn de'byg. sydd wedi bod yn gwaeddi uwchaf. " Ac nis glan- heir ef ond â gwaèd y rhai a'i tywalltodd." Ac nid oedd crogi Mary Surratt, Harold, Payne ac Atzerott, ond moddion i lanhau y wlad oddiwrth waed gwir- ìon. Ac yr wyf yn meddwl fod bywyd Jeff. Dayis, ac amryw ereiìl, yn cael ei ofyn eto.