Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Th* Posta°e «a the Cyfaild when sent siugly, or to different addresses, is m ce«te per çraarter : bnt in pacfcages of fou r more copS, sent to one addbess, the postage is only six cents a year, to be paid m advance. "DARLLENA, COFiA, YSTYRlA.' A Welsh Newspapeb. 1 Issued Sehi-Monthly. j Edited by Wm. Sowlands, fftica, ST. Y. j Peioe Two Dodiahs a Yeab. Rhif. 340.] MEDI 1, 1865. [Cyf. XXVIII. CYNNW Gwbeiddiol a Detholedig.—Y Chweched Gorchymyn 257 Y Messiah....................„..................... 260 Llong-ddrylliad hynod.............................261 Llythyr oddiwrth G-ymanfa Gyffreninol y Methodistiaid Calfinaidd yn Nghymru at y Methodistiaid Calfmaidd yn Nhalaethau Unedig Americá..................... 262 Baeddoniaeth.—Myrddin Wyilt (Parhad)............. 263 Gogoniant yr Iesu.........................■---- ^63 Dymuniad y Plentyn...............................263 I'r "Ddanodd".......................•.............263 Y Cymry tn America.—•Lawrence üniversity, Appleton, Wis.—Mantais i gael dysgeidiaeth Rad.............. 265 "Crcfydd G-ymdeithasol..........................265 Beibl Gymdeithas New Cambria, Mo................ 265 Goldsmith. Vt — Gwobrwyo teilyngdod............. 265 Casgiiad atGapel Hyde Parîr, Pa.................... 265 ySlAD: Amddiffyniad i'r Parch. B. Williame................ 1C5 Ganwyd...........................................,. <>g§ Bu Farw......................................... 266-8 Csyíîodeb o Helyntion y By».— Amebicanaidd.—Cyf- newidiad Mcddwl—Ad-ündeb Crefyddol—Anffodna Hir-hoedledd—-Amcanion Golygydd—Y Colera___ 268-9 Manion...................,........................ «69 HaHESiaeth Bellenig.—Llythyr oddiwrth ein Goheb- ydd Sefydlog....................................... 255 Cymanfa gyntaf y T. C. Seisnig yn Merthyr.........270 Y Colera........................................ 271 Caethwasiaeth yn Brazil........................... 271 Manion.».......... , 271 Marwolaethau ....'..'.'.'.'..".7.7..............'.".'..... 271 BwbddyGolygydd—CymanfaPittstón, &c....., ..... 272 Y CÍÍWECIIED GOECHYMYN. Babchus Olygydd.—Ar annogaeih rhai o'm brodyr, yr wyf yn anfon i chwi y bregeth ganlynol. Gall y rhan hono 0 honi ag svdd yn dangos nad yw rhyfel yn mhob golygiad yn anghyfreithlawn dan yr eferigyl, fod o ddyddordeb i ddos- parth liuosogo'n cyd-gonedl sydd wedi dyfo'd allan yn egni- 01 yn erbyn y gwrthryfel sydd yn awr -wdi ei cioncro ! yn en- wedig perthynasau y gwroniaid hyny aberthodd eu bywydau ar allor eu gwlad. Fel annogaeth i ddyfod allan o blaid v Llywodraeth, mao î raddau yn anamserol; ond niewn trefn i gadarnhau meddyl- iau mewn gwirioneddau, a chynyrchu y teimlad dedwydd hwnw mewn llawer eu bod wedi gwneyd eu dyledswydd, &c., niae me-.ni adeg briodol; a dangos y modd y dylid ymddwyn at fradwyr, yn holloi amaerol. Yr eidtìoch yn gywir, Colv,mbiis, O. B, H. Eyans. "Saladd.;'-~ExOD. 20. 13. Mae y teátún ya íÿr iawa, ond yn hyaod gynnwys- fäwr. Pwy all dcìyweyd faint sy<M yn gynnwysedig yn y gair bach, llaclä ? Dyma un o5r pethau mwyaf òfnadwy a ddaeth i'r byd trwy bechod, mae yn cyn- nwys yr holl boen a'r goíld ag sydd yn cyíarfod plant Adda; ae raae yn anmhosibl ffurfio yr un dir&adaeth cywir am nifer y ffrydiau gwenwyaig a redant ot egwyddor uffernol hon. Efallai fod y gorchymyn, <• Na ìadd,''yn cynnwys mwy. nag mae ilawer yn feddwl.1 Edrychwn arno yn I. ln ei gysylltiad â chreaduriaid direswm. Mae y gorcbyroyn yQ dyweyd "Na ladd" yn ddieithriad. Fe ddywed rhai mai bodau dynol mae y gorciiymyn yn feddwl, ein bod at ein rhyddid i wneyd â chread- uriaid direswm fel y mynom. Nis gwn am un sáil i'r cyfryw ddywediad. Nid oes yr un sail iddo yn y gorcbjaayn, nac yn yr holl Feibl chwaith, ond mae genym saiì i gredu yn wahanol. Fy meddwl yw hyn—nad yw y gorchycnyn yn caniatân cynìẅyd bywyd dyn nac anifail héb wir achos. Mae amgylch- iadau yn bod ygeliir cymeryd bywyd dyn oddiarno heb dori y gorchymyn, a7r un modd y mae am anif- ail. Mae genym awdurdod i gymeryd bywyd y llof- rudd: a gaii dyn gymeryd bywyd un arail raewn amâdi%niad î7w fywyd éf;hun. Felly liî-^^enym awdurdod ì gymeryd bywyd ánifeìliaicl er ymborth