Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

'i'he Postage on tfce Cyfaill when sent singly, or to different addresses, is stx cenls per quarter ; but in pacfcages oí-'four, or more copies, sent to one addhess, the postage is only six cents a year, to be i:>aid in advance. " DARLLENA, COFiA. YSTYR IA." . A Welsh Newspapee. ì Issued Semi-Monthly. j Edited fcy Wm. Eowlanâs, Utica, N. Y •j Peioé Two Dollabs a Yeab, Ehif. 339.] AWST 15, 1865. [Cyf. XXVIII. Gwbeiddiol a Detholedig . —Arweiniad Dwyfol......,, 241 Cadwraeth y Sabhoth...............................24$ Y Brad-lofruddion..................................245 Pennod i Bregethwyr...........................— 246 G-ofyniad........................................... 247 Baeddoniaeth.—Cerdd, yn gosod allan wagedd y byd.. 248 Y Cymey yn Amebica.—Llythyr oddiwrth y Parch. John Thomas, Liverpool............................... 249 Y Pedwerydd o Orphenaf yn Holland Patent........ 249 Y Parch. W. Boberts, D. D., New Yorli.............. 249 Cymanfa y T. C. yn Minnesota...................... 250 Cyfarfod agor capel y T. C. yn Weathersiìeld, O.....250 CYNNWYSiAD: Ganwyd.... ...................................... 250 Priodwyd.........................................,, ^so Bn Farw......................................... 250-3 Ceyhodeb o Helyntion y Byd.— Amebicanaidd.— Tyra- her y Bê-—Teimlad swyddog cyn-wrthryfelgar—Y Te- legraph Traws-Weryddawl—Y Cadf. Johnston—Nid yn ol ein dysgwyliad.............................. 253-4 Manion............... _ .................... 234 Hanesiaeth Bellenig.— Llythyr oddiwrth ein Goheb- yäd Sefydlog....................................... 255 Maaiion................... t ..................^ ^ 255 Marwolaethau...................................... 25« Bwbdd y Goltgydd—Y "Dyddiadur," &c, &c.......... 256 (Sforóbbicrl u Mäl)dùì^ ARWBINIAD DWYFOL. PREÖETH O EIDDO Y DIWEDDAR BARCH. DAFYDD ROLANT, Y BALA. " A'th gynghor y'm harwcini, ac wedi hyny y'm cymeri i ogoniant."—Ps. 73. 24. Yr oedd cyfansoddydd y Salm yma yn edrycb yn ol, ac yn sylwi ar yr adeg bresenol, ac ymae yn y test- un ynedrych yn mlaen i'r sefyllfa ddyfodol. Cread- uriaid ydym ni sydd yn rhaid i ni edrych yn ol. Y rnae pob creadur rhesymol yn gyfrifol i Dduw ; ac ûi bydd dim cysur i'w gael wrth edrych yn ol heb grefydd iawn ; bydd yn oíhadwy edrych yn ol wedi byw yn annuwiol—wedi y cynnal a'r dyddanu a gef- ŵt ar y daith. Yr oedd y Salmydd yn craffu ar yr adeg bresenol. Pa fodd y daw hi arnat ti eto S Wel, " A'th gyngbor y'm harweini." Beth ddaw o honot ti wed'yn. wedi iddi fyned i'r pen arnat ti? "Wedi hyny y;ai cymeri i ogoniant." Ni raid i Dduw ddlm gofyn eenad neb i fyned a'i bobol, wedi iddynt ot- phen addfedu, i wlad well. Y mae pawb o ìionom yn addfedn i'w le ei hunan ; y mae yn hawdd gwel- ed hyny wrth sylwi ar bobol yn y byd yma. Y-mae yn oää iawn genyf fi, sydd yn ddyn annysgedig, fod dysgedigion yn breuddwydio nad ydyw sefylìfa ddy- fodol yn eglur yn yr Hen Destament. Y mae hi yn siwr o fod yn eglur îawn yno, fel y gallwn ni broíi o lawer îawn o fanau heblaw yn y testun. Y maè nhw yn ceisio rhyw spwbio gyda'r geiriau hyny a ddywedodd Job—" Canys mi a wn fod fy Mhrynwr yn fyw, ac y saif yn y diwedd ar y ddaíar ; ac er ar ol fj nghroen i bryfaid ddyfetha y corff hwn, eto câf weled Duw yn fy nghnawä," trwy ddyweyd mai riryw adnewyddiad yn y byd hwn a feddylir. Ond nj choelia S fawr; mi fyddai mor hawdd genyf fi feddwl y gallai rhai o'r hen wragedd yma roi Cador Idris mewn cannister fea/a meddwl nad oedd gan Job ddim byd ond rhyw Iwyddiant bydol oedd o'i flae.ii yn y byd ymà,fmewn golwg wríh son am beth-