Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

The Postage 011 the Cyfaill when sent singly, or to different addresses, is six cents per ouarter ; but in >i more copies, sent to oste address, the postage is only six cents a year, to be £>aid in advance. ÍOTO, A Welsh Newspapee. ) Issüed Semi-Monthlt. j Edited by Wm. Eowlands, Utica, H. Y ■j Price Twa Bollars a Yeab. Rhif. 338.] AWST 1, 1865. [Cyf. XXVIII. C Y N N w Gwbeiddiol a Detholedig. —Dedwyddwch............ 225 i YMessiah.......................................... 226 j Glynu wrth y Beibl..................:.............227 f YDiacon.......................................... 228 Gosod Careg Sylfaen Athrofa y Bala............... 229 Ysgrifenu cyn Llechau Moses...................• • • 230 Maintioli y Cyrff NefoL............................. 230 Y Palas Rhew yn St. Petersburgh................231 Corff a Meddwl.................V............ ErchylMraRhyfel........................... 231 231 Babddoniaeth.—Pryddest ar Ddyngarwch............. 232 Myrddin Wyllt (Parhad)............................ 232 The Child's Wish................................... 232 Y Ctmrt tn Ameeica.—SefydliadCymreigllUnois.... 233 Cyfarfod Dosparthiadol Pitts burgh................ 234 YSIAD: Cyfacfod Dosparth Yanwert, O___ .............., 234 öanwyd......................................... ^ ^ Priodwyd.......................................... 234 Bu Farw.......................................***' 234 Crynodeb o Helyntion t Btd.—Ameeicanaidd.—Y 8ef- ydliad—Teyrnged Deheuol ein Milwyr—Merthyron AndersonTiUe-Taith o Sylwad—Galanastra Dych- rynllyd ar y Môr.—Jeff. Davis—Llcsgiad Museum ^m^U ^P'—So«tü Carolina-0 Georgia—Dychwel- iad Eiddo i'r Talaethau Unedig....................236-8 Manion.................. ^ Hanesiaeth Bellenig. Hereford......... -Cymro wcdi maeddu Sais yn Manion.............................................r^ Marwolaethau ..'.'.','.'.'.'.'.".'.'.".'.".'.'.'.'.'.'.*.'.'.''.".""".*.".'.'.'* 239 Bwedd t Goltgtdd.—Y Rhagargoelion, &c., &e........ 240 DEDWYDDWCH. Pel rheol gyffredin, bernir fod dedwyddwch ac an- nedwyddwch yn dyfod i'n rhan yn nnol âg amgylch- iadau. Ond mae hyn yn amheus, o herwydd mae tyrfaoedd mewn dwfn annedwyddwch sydd a'u ham- gylchiadau yn .wir ffafriol i ddedw}rddwch. Mae y rhai sydd gyfoethog, y rhai sydd barchus, ac hyd yn nod y rhai da, yn aml mewn dwfn annedwydd- wch. Mae llawer o ddynion rhagorol, pa rai sydd yn arwain bywyd anrhydeddus, yn aml yn teinilo yn llwfr a digalon. Ond nid ar eu hamgylchiadau y mae'r bai, ond arnynt eu hunain ; maent yn cam- synied am wir athroniaeth dedwyddwch ; maent yn ^ysgwyl i ddedwyddwch ddyfod i'w cyrhaedd heb *ddynt hwy drafferthu dim yn ei gylch; ac wrth ddysgwyl, maent yn llwytho eu mmain â thrallod- ^on benthyciol, ofnau am y dyfodol, digalondid. &c, nes gwneyd eu hunain vn hollol anghymwys i fwyn- hau dedwyddwch dan un amgylchîad. Hefyd, ceir llawer yn rhoddi gwerth rhy isel ar y dedwyddwch y maent yn ei fwynhau ; taílu ymaitb y perlau mewn llaw am rai ereill tu draw i'w cyr- haedd, ac yn fynych yn llai eu gwerth—yn anghof- io eu dyledswyddau, a'u cysuron presenol, mewn dychymygu am y dyfodol. Mae llawer yn cysgodì y presenol â'r cymylau sydd wedi pasio i'r gorphenol; er ea bod yn cael eu hamgylchu gan fyrdd o ddy- ledswyddau a phleserau, eto maent fei yn ymborthi ar adgofion o'r annedwyddwch sydd wedi eu gadael. Mae'r sefylifa meddwl afiach ac anaddas hwn yn rhy gyffredin yn ein mysg; nis gall y cyfryw fwynhau dim eu hunain, ac ni adawant i neb arall fwynhau dim: gyda hwy mae pob peth yn troi o chwith— mae'r croesau lleiaf yn feichiau trymion—mae eu gorchwylion cyffredin yn pwyso arnyní fel pe bydd- ent anghyfreithlon. Mae annedwyddwch o'r fath yn effaith anwesu meddyliau pruddg'lwyfus, dychymyg, ion heintus a thrachwantus. Mae tymhor ieuenctyd