Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

' The Postage on the Cyeaill wb.Rü sent singly, or to different addresses, is six cents per quarter ; but in paokages of four, ar more copies, sent to one address, the postage is only six cents a year, to be paid in advance. "DARlLENA, COFIA, YSTYRIA." A Welsh Newspaper I8SUBD SEMI-MONTHLT. .} Rhif. 3,31.] Edited by "Wm. Bowlands, tftica, N. Y GORPHENAF 15, 1865. Pbice Two Dollars a Yeab. [Cyf. XXVIII. CYNNW ÔWBeeddiol a Detholedig.—Rhyddid a'i derfynau___ 2''9 Y Waldensiaid a Bedydd Babanod.................. 211 Awgrym i Famau..........................,........ 212 Y ddwy hatling .................. ,............... 212 Cymanfa Liverpool................................. 212 Y Prif Weinidog a'r Hen Farsiandwr................ 214 John Calvin...................................... 215 Y pethau sydd gás genyf eu gweled................ 215 Holiadau ac Atebion.—Gwaed Crist................... 215 BAEDDOniaeth.—Y Cysgod............................. 216 MyrddinWyUt(Parhad)........................... 216 Y Ctmry tn AMERiCA.—Cymanfa y T. C. dros Dalaeth Ohio a Gerllewinbarth Pa........................... 217 Cymdeithasfa y T. C. yn Bethesda, gor Oshkosh, Wis. 218 Meddyginiaeth at y Gyrnalwst (Rìieumatism), éc..... 219 YSIAD: Ganwyd........................................... 220 Priodwyd.......................................... 202 Bu Farw........................................... 220 Crynodeb o Helyntion tBtd.—Americanaidd.—YNeg- röaid yn South Carolina—Georgia—Dedi'ryd y Brâd- lofruddion —Ffarwel y Cadf. Meade i'r fyddin—Y Deheu - Richmond—Indiaidd—Dirfawr — Y Wasg Ddeheuol newydd—Texas........................ 221-2 Manion...................... .......222 Hasesiaeth Bellenig.—Y Wladychfa Gymreig........ 222 Tanchwa ofnadwy yn Nhredegar—27 o fywydau wedi eu colli.......................................... 22» Marwolaethau ..................................... 22Ŵ Bwrdd yGolygydd—Beth wneiriJoff. D»vi8? &c, &c. 224 êtombbiaí k §d\ídùyi$> RHYDDID A'I DERFYNAU. [Babchedig Oltgtdd, — Wele araeth a draddodwyd yn Hghymdeithas Lenyddol Feiblaidd Bellevue, Pa., Rhag. 23, 1864. Er nad yw y Gymdeithas hon ond bechan, y mae e\ haelodau yn ymdrechu yn fawr i arfer eu talentau, ac i'w gwneya yn ddefnyddiol. Ceisiais y copi hwn gan yr areìth- 5fl4,gyd»'r amcau o'i gynyg i sylw y Cyfaill, ac yn y go- foaitn y caiff ymddangos ar ei du dalenau. "Enaid y diwyd a wneir yn frás." Yr ciddoch, &c„ Lewis Robeiìts.] Mae'r maes yn ymagor yn ëang o'n blaen ar y test- un rhagorol hwn. gan hyny disgynwn heb wneyd un rhagytnadrodd pellach, ar Bhyddid AnictnyddoL—Dywud pMlosophyddion fod gan y blaned Georgium Sidus ryddîd o dair mil, chwe' cant a deunaw-ar-hugain o filiynau o filldir- oedd o drwch, a cbymaint a hyny dair gwaith o gwmpas i droi .ynddo. Y mae gan y blaned Sadwrn ryddid o un fíl, wyth cant, pedwar ugain a phedair- ar bymtheg, un canfc ac un-ar-bymtheg-ar-hugain o filoedd, a thri chant ac un-ar-hugain o filldiroedcl o drwch, a ehymaint a hyny dair gwaith o gwmpa*. Y mae rhyddid Gwener yn un cánt a deunaw-ar-hug- ain o filoedd o filldiroedd o drwch, a chymaint a hyny dair gwaith o gwmpas. Rhyddid y blaned Mercher yw triugain ac un-ar-bymtheg o filiynau, pedwar cant ac un-ar-hugain o filoedd, a dau cant a thri ugain o filldiroedd o drwch, a thri chymaint o gwmpas. Rhyddid Mawrth yw dau gant, pedwar ugain a naw o filiynau, wyth cant a phymtheg o fil- oedd, a dau cant a thrîugain o filldiroedd o drwch, a fchri chymaint o gwmpas. Y mae rhyddid Jupi- ter yn naw cant, pedwar ugain a chwech o filiynau o drweh, a thri chymaint o gwmpas. Y mae gan y lleuad, y leiaf o'r holl blanedau, ryddid o bedwar cant, tri ugain a phedair-ar-ddeg o filoedd o led, ac un filiwn, pedwar cant a deuddeg-a-deugain o fil- oedd o gwmpas. Y mae rhyddid cylchdro'r ddaiar yn 596 o filiynau, 902 o filoedd, a 654 o filldiroedd o gwmpas. Er cymaint ydyw cylchdro y planedau, ac er cyflymed y maent yn teithio yn ea cylch, y niae