Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

he Postage ob ihe Cîfaill when sent singly, or to different addresses, is six cents per quarter ; but in paẃages Of íovat, or more cop.es, sei. 11, une adubess, the postage is only six cents a year, to be paìd in advance. "DARLLENA, cofia, YSTYRIA." A Welsh Newspapeb. 1 Isstjed Semi-Monthly. j Edited by Wm. Sowlands, ftìca, N. Y. PíMCE TWO DOLLAES A YEÀE. Rhif. 336.] GORPHENAF 1, 1865. [Cyf. XXVIII. GYNNW Owbeiddiol a Detholedis.—Pregeth Angladdol i'r di- weddar Anrhydeddus Abraham Lincoln........193 Yr Eglwys Waldensaidd............................ 195 Ymadawiad Mr. Spurgeon i Wlad Canaan..........196 YMessiah......................................... 197 Y Feibl Gymdeiihas Brydeinig a Thramor......---- 198 Cydymdeimlad âg America........................198 P?rlau Meddwl...................................199 Pethau y mae yn gâs genyf eu gweled.............. 199 BABDDONIAETH.—Myrddin Wyllt (Parhad)............. 200 Adfyfyrion ar ansawdd ein gwlad, yn yr amser gor- phenol a'r presenol................................ 200 Y Ctmbt yn Amebica.—Cofnodau Cymdeithasfa St. Clair í>01 Casgliad............................................ 202 YSIAD: Bhif a Llafur Ysgolion Sabbothol y M. C. am 1864.. 202 Y T. C. yn New Cambria, Mo...................... 20$ Cymanfa y T. C. yn Eemsen, N. Y.................. 203 priodwyd.......................................... 203 Cofiantau a Marwolaethau.......................203 CEyUODEb o Newyddioît y Byd.—Ameeicanaidd.—Ad- gyfansoddiad-North Carolina-Terfyn Ehagorfreint- iau Rhyfolgar y Gwríhryfelwyr—Dirprwyaethau o'r J}ê—Lee a Stephens yn gofyn am bardwn—Mexican- aidd—Cotwm..................................... 205-6 Hanbsiaeth Bbllenig.—Cassia........................ 206- "Freedmen's Afd Society"......................... 20? Marwoiaethau .................................... 20T Bwbdd v G-oli'gydd,—Cennadon o Gymru, &c, &c...... 20S . <§kmbbiOfl u ^tíljnlẁig. PREGETH ANGLADDOL I'r diweddar Anrhydeädus Lywydd, Âbralumi Lineoln, a draddodwyd g'an y Parcíi. John Williams (T. C.ì. yn Nghapel Saiem, 'Freedom, Swydd Gattarauaus, N. T., MriU23, 1865. "Gwnaf ddyn yn werthfawroeach nag aur coeth; íe, dvrt aachynoaur Ophir."—Esa. 13: 12. " Aüb," fel yr ydys yn gwybod, yw'r nwyí' nar'r mŵn gwerthfawrocaf, ar rai cyfrifon, gydd mewn bod. "Aur coeth" ydyw aur puredig. "Ẁrth gjn o aurOphir,"ni feddyiir cymaint am' ei hm fel cŷn, eithr yn hytrach ei fawredd a'i gyflawnder. Bars, neu barau yw'r modd y nunir Hawer o hono y dydd- iau hyn. Wrth "aur Ophir" y golygir yr aur goreu, yr hwn y pryd hyny a geid, y mae'n debyg, mewn He a elwid " Ophir," er na ŵyr neb yn bresenol, meddir, pa ìe y mae'r man hyny. Cawn yn 1 Breu. 9 : 26—28 ; a 10 : 11, y byddai y breain Solomon, a Hiram. brenin Tyrus, yn anfoti llóngau yno i gyrcbu aur, a dymunolion ereill. Gellir meddwl wrth liyny mai lle ydoedd fe! Hafilah, am ba un y dywedir, '■ Ac aur y wlac' hono sydci dda : yno raae Bdeliwm a'r maen Qnix."~-Gen. 2 : 11. 12. Ond pa íbdd bynag, Hefara yr Arglwydd yn ein testnn, ei fod ef yn myned i wnenthur dyn yn weríMawrocach na'r ítur hwn. Wrth Babilou gynt y dywedai efe hyn, yn fygythiol o'i dinystr, am ei tbraltâ a'i hiichder gor- wyilt. Gweler yr adnodau blaenorol. Eithr y rnae i dystioîaeth o'r fath ag yw ein testun, o'i ystyrieä yn deilwng yn ei berthynaa â ni yn y dyddiau hyn, è'angach golygiad nag a nodwyd. Ceir ynddo dri pheth, sef Bygythtat), ITrddastaî), a Theimlad. Ond yn í. Byoytuiad.—"Gwm>f ddyn yn weríhfawroeach nag aur coeth," &c, h. y., prinheid dynion ganddo i'r gi'addau ag y byddent yn anhaws eu cael at am- gylchiadau angcnrheidiol nag " aur coeth." Un o fendithìon arbenig yr Hen Destament ydyw amlhad a lîuosogrwydd dynion.—Gen. 1: 27, 28 ; a 15 : 5 s