Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

The Postage 011 the Cyfaill when sent singly, or to different addresses, is sìx cents per ojiarter ; but in packages of fouc, or more copies, sent to one addbess, the postage is only six cents a year, to be paid in advance. " DARLLENA, COFIA, YSTYRlA." A Welsh Newspapeb. \ Issued Semi-Monthly. j" Edited by Wm. Bowlands, Utica, ET. Y. { Pbice Two Dollaes a Yeae. Rhif. 335.] MEHEFIN 15, 1865. [Cyf. XXVIII. CYNNWYSIAD: Gwbeiddiol a Detholedig.—Y Cysylltiad sydd rhwng Masnach a Chrefydd.............................. 177 Y Waldensiaid a Bedydd Babanod.................. 180 Iaith Ffigyrol y Beibl..............................181 Y Camfeddiant a'r Peüdith......................... 188 Babddoniaeth.—Llinellau Byrfyfyr.................... 18á Englyni Adda..................................... 185 Myrddin Wyllt (Parhad)............................ 185 Holiadait ac Atebion.—Gofyniadau................... 186 Atebiad i ofyniad "Hoffwr Gwybodaeth"............ 186 Y Ctmby tk Amebica.—Damwain Erchyll...............186 Donation y Parch. T. Edwards, Cincinnati, O.......186 < Ganwyd........................................... l^6 Priodwyd.......................................... 1°6 Bu Farw.............................-............. 187 Cbynodeb o Newyddion y Byd.—Amebicanaidd.—Hedd- wch, &c—Cyhoeddiad Pardwn (Amnesty) y Llywydd —Cyhoefldiad Pwysig arall — Effaith Heddwch. yn Mobile—Trychineb Alaetlnis yn Mobile—Materion Americanaidd yn Lloegr—Effaith Heddwch—Y Cadf. Grant—Y Dull Newydd—Tu ag adref— Penderfyniad cyfiawn a phrydferth—Prawf y Brad-lofruddion... 187-9 îianion............................................ 189 HaSESiaeth Bellenig.—Proclamasiwn Ymherodrol i'r Arabiaid.......................................... 189 Y Pysgodyn Ymsaethol............................. 189 Meddyginiaethi'r Diphtheria—Hunan-laddiad dych- rynllyd—Llangefni—Damwain Angeuol—Corwen— Conwy,—Amẅythig^-Agoriad Capel y T. C—Aberdar —■ l^ainwain Angeuol — Gwrecsam — Dyn-laddiad— Coeden Rhyfedd-Gwydrau i geffylau—Bethesda— 1 mtudiaeth—Ffordd haiarn Caerfyrddin a Llandeilo 190 Marwolaethau...................................... 190 Peeobxaeth,—"Euphrates Stream"................... 191 BwbddyGolygydd.—Newyddion Diweddaraf, &c......192 Y CYSYLLTIAD SYDD RHWNG MASNACH A CHUEFYDD.* PREGETH, GAN T PAKCH. E. F. JONES, WEST BANGOR, PA. .'\YnaJ byddeimarcûlìad a>i helw yn santeiddrwydd i'r ^„,Tif flnithrysorir ac nis cedwir: canys eiddo y rhai a drigant o flaen yr Arglwydd fydd ei marsiandiaeth, i fwyta yn ddigonol, ac yn ddillad parhaus."—Esa. 23: 18. Mae y testun yn rhan o brophwydoliaeth am Tyrus, dinas enwog iawn y pryd hyn am ei masnach a'i chyfoeth, oedd yn sefyìì ar ]an Môr y Canoldir, yn ngwlad Phenicia. Ymddengys fod y Pheniciaid yn meddiannu llain o dir oedd yn rhedeg o'r dêi'r gog- ledd, o gymydogaeth mynydd Carmel hyd ben uchaf mynyddoedd Libanus. Yr oedd Israel yn cael eu gwahardd i fasnachu â'r cenedloedd. Ond, dyma un o'r cenedloedd mwyaf anturiaethus ar wyneb ý *Traddodwyd y sylwadau hyn i gýnullèidfá West Bangor, ta-, ar olanriygiad neilidiì.ol o'u haelioni at Acliös Crist. ddaiar, ar y pryd, yn byw yn y cẁr mwyaf manteis- iol o'r wlad i wneyd masnach. Yr oedd masnach- wyr Tyrus yn prynu ŷd yn Nghanaan. ac felly, y Pheniciaid oedd yn masnachu â'r cenedloedd dros Israel. Mae Esaiah yn y bennod hon yn darlunio dinystr Tyrus. Niri y:W yr Arglwydd yn gwneyd hyn heb achos. Y rheswm ddyry Esaiah, ydyw ei balchder annyoddefol. Y rheswm ddyry Ezeciel, ydyw iddi lawenychu yn ninystr Jerusalem. Y rheswm ddyry Joel, ydyw iddynt gymeryd trysorau y deml a dinas" Jerusalem, a'u dwyn i demlan euheilunod, a gwerthu meibion Judah, a meibion Jerusalem î'r Groegiaid. Ymddengys prophwydoliaeth Esaiah am ddinystr Tyrns, yn brophwydoliaeth rywiogaethol (generic), yn cynnwys cyfeiriad at y gwahanol ddinystr fu ar y ddinas, o'r dinystr wnaeth Nebuchodonosor hyd y dinystr olaf gan "ryfelwyr y groes." Ymddengys fod. y rhan flaenaf o'r bennod yn cyfeirio yn benaf at ddinystr Alesander Fawr, a'r rhan olaf at ddinystr Nebucîioäonosor, brenin Babilon.